Serbske šulske towaristwo z.t.
Mobile z formami

Materialije

gałuz (Ast) abo drjewjany koł (Stock)

barwojta kšuta papjera (Tonpapier)

składowańske formy abo druge pśedmjaty (kulowate, rogate, tśirogate)

bałmjane pśěźeno (Baumwollgarn)

wołojniki

drjewjane parle

nožyce

styroporowa plata

głowkate glicki (Stecknadel)

lipadło


Pśigótowanje

Gromaźe ze źiśimi pśedmjaty w kupcynem rumje pytaś, kenž se za wótmólowanje wobcerjenja za baslenje mobila góźe. Bałmjane pśěźeno (Garn) za nitki pśirězaś (120 cm abo wěcej). Žedne nitki we wětšem wótstawku (Abstand) na styroporowej plaśe pódla sebje rozcynjaś a ze stawnje dwěma głowkatyma glickoma na górjejcnej a dołojcnej kšomje pśipinaś.


Pśispomnjenje

Pisane pógibne objekty źiśi fasciněruju, dokulaž južo małučki wětšyk dosega a južo změnijo se pozicija jadnotliwych elementow. Wót źiśi w zgromadnem źěle zgótowany barwojte a formowe mobile góźe se derje ako pisany magnet za wócko w kupcynem rumje. Elementy daju se tak lažko zgótowiś, až mógu tek młodše źiśi formy sobu twóriś. Mólowanje, rězanje a lipanje spěchuju motoriske zamóžnosći a źiśi zbadaju, kak mógu z jadnorymi srědkami mobile zgótowiś. Ceło pśipódla (nebenbei) nawuknu źiśi dokradnje rězaś a lipaś ako teke barwy a formy rozeznawaś.


Pśewjeźenje

Wótkubłaŕka pšosy źiśi nejpjerwjej pśedmjaty wopisowaś.

Kaku barwu ma twaŕski klock?

Ma wón tśi abo styri rogi?

Kaku formu ma nopašk?

Pó tom wubjerjo sebje kužde góle jadnu formu a nakreslijo z wołojnikom wěcej razow wobcerjenje z něco wótstawkom na barwojtu kšutu papjeru. Glědajśo na to, až stoj kužda forma dwójcy k dispoziciji.

Źiśi jadnotliwe formy wurězuju. Pótom sunu (schieben) źiśi formy tak pód prědnu nitku, až lažy nitka wesrjejź. Formy a barwy se pśi tom wótměnjaju. Namazuju formy z lipadłom a kužde góle połožyjo wótpowědny napśeśiwny kus se kšyjucy na wótpowědnu formu. Pšosćo źiśi hyšći raz toś te barwy a formy pomjenjowaś. Pótom slědujo drugi rěd, pód kótaryž dalšne źiśi swóje formy sunu atd. Pó tom wóstanu formy za schnuśe na styroporowej plaśe lažece. Na kóńcu pśiscynjajśo drjewjane parle na kóńcach nitkow a pśiwězujśo nitki pśi gałuzy.

barwy a formy (projekty)
wšykne materialije na jadno póglědnjenje
pógibowanje
rěc a komunikacija
kreatiwnosć - baslenje a twórjenje
koncentracija a spomnjeśe (logisches Denken)
matematiske pśedchadne znajobnosći
pśirodowěda (Naturwissenschaft)
Mobile z formami

Materialije

gałuz (Ast) abo drjewjany koł (Stock)

barwojta kšuta papjera (Tonpapier)

składowańske formy abo druge pśedmjaty (kulowate, rogate, tśirogate)

bałmjane pśěźeno (Baumwollgarn)

wołojniki

drjewjane parle

nožyce

styroporowa plata

głowkate glicki (Stecknadel)

lipadło


Pśigótowanje

Gromaźe ze źiśimi pśedmjaty w kupcynem rumje pytaś, kenž se za wótmólowanje wobcerjenja za baslenje mobila góźe. Bałmjane pśěźeno (Garn) za nitki pśirězaś (120 cm abo wěcej). Žedne nitki we wětšem wótstawku (Abstand) na styroporowej plaśe pódla sebje rozcynjaś a ze stawnje dwěma głowkatyma glickoma na górjejcnej a dołojcnej kšomje pśipinaś.


Pśispomnjenje

Pisane pógibne objekty źiśi fasciněruju, dokulaž južo małučki wětšyk dosega a južo změnijo se pozicija jadnotliwych elementow. Wót źiśi w zgromadnem źěle zgótowany barwojte a formowe mobile góźe se derje ako pisany magnet za wócko w kupcynem rumje. Elementy daju se tak lažko zgótowiś, až mógu tek młodše źiśi formy sobu twóriś. Mólowanje, rězanje a lipanje spěchuju motoriske zamóžnosći a źiśi zbadaju, kak mógu z jadnorymi srědkami mobile zgótowiś. Ceło pśipódla (nebenbei) nawuknu źiśi dokradnje rězaś a lipaś ako teke barwy a formy rozeznawaś.


Pśewjeźenje

Wótkubłaŕka pšosy źiśi nejpjerwjej pśedmjaty wopisowaś.

Kaku barwu ma twaŕski klock?

Ma wón tśi abo styri rogi?

Kaku formu ma nopašk?

Pó tom wubjerjo sebje kužde góle jadnu formu a nakreslijo z wołojnikom wěcej razow wobcerjenje z něco wótstawkom na barwojtu kšutu papjeru. Glědajśo na to, až stoj kužda forma dwójcy k dispoziciji.

Źiśi jadnotliwe formy wurězuju. Pótom sunu (schieben) źiśi formy tak pód prědnu nitku, až lažy nitka wesrjejź. Formy a barwy se pśi tom wótměnjaju. Namazuju formy z lipadłom a kužde góle połožyjo wótpowědny napśeśiwny kus se kšyjucy na wótpowědnu formu. Pšosćo źiśi hyšći raz toś te barwy a formy pomjenjowaś. Pótom slědujo drugi rěd, pód kótaryž dalšne źiśi swóje formy sunu atd. Pó tom wóstanu formy za schnuśe na styroporowej plaśe lažece. Na kóńcu pśiscynjajśo drjewjane parle na kóńcach nitkow a pśiwězujśo nitki pśi gałuzy.

barwy a formy (projekty)