Serbske šulske towaristwo z.t.
Graśe ze słomku

Materialije

barwojta kóstka

barwna papjera (Tonpapier) w barwach barwojteje kóstki

nožyce

pisaki

słomki (Strohhalm) (kusk skrotcyś)

papowe talarje

grajne figury wót kóstkowych graśow (Würfelspiel)


Pśigótowanje

Z barwneje papjery wurězuju źiśi małe tśirogi, styrirogi abo krejze. Kuždy grajaŕ dostanjo jadnu słomku a połožyjo ku kuždej formje barwojteje kóstki někaku formu na swój papowy talaŕ.


Pśewjeźenje

Pśi slědujucem graśu wuknu źiśi swój dych (Atem) kontrolěrowaś a jen zaměrnje zasajźaś (einsetzen). Pśi tom se gubna motorika spěchujo. Jadno góle wuzwólijo se ako wjednik graśa. Wóno kóstkujo z barwojteju kóstku, pomjenijo barwu a glěda na to, kótary grajaŕ nejmalsnjej ze słomku formu we wótpowědnej barwje pśisrěbnjo (ansaugen). Komuž se to ako prědnemu raźi, ten pomjenijo formu a barwu a połožyjo formu zasej na swój talaŕ. Wót wjednika graśa dostanjo grajnu figuru, kótaruž stajijo sebje pódla swójogo talarja. Wjednik graśa zasej kóstkujo a pomjenijo barwu. Pó styri rundach jo graśe zakóńcone. Chto jo nejmalsnjej nejwěcej formow pśisrěbał?

W toś tom graśu jo kuždy raz wjednik graśa, kótaryž kóstkujo a barwy głosnje pomjenjujo.

barwy a formy (projekty)
wšykne materialije na jadno póglědnjenje
pógibowanje
rěc a komunikacija
kreatiwnosć - baslenje a twórjenje
koncentracija a spomnjeśe (logisches Denken)
matematiske pśedchadne znajobnosći
pśirodowěda (Naturwissenschaft)
Graśe ze słomku

Materialije

barwojta kóstka

barwna papjera (Tonpapier) w barwach barwojteje kóstki

nožyce

pisaki

słomki (Strohhalm) (kusk skrotcyś)

papowe talarje

grajne figury wót kóstkowych graśow (Würfelspiel)


Pśigótowanje

Z barwneje papjery wurězuju źiśi małe tśirogi, styrirogi abo krejze. Kuždy grajaŕ dostanjo jadnu słomku a połožyjo ku kuždej formje barwojteje kóstki někaku formu na swój papowy talaŕ.


Pśewjeźenje

Pśi slědujucem graśu wuknu źiśi swój dych (Atem) kontrolěrowaś a jen zaměrnje zasajźaś (einsetzen). Pśi tom se gubna motorika spěchujo. Jadno góle wuzwólijo se ako wjednik graśa. Wóno kóstkujo z barwojteju kóstku, pomjenijo barwu a glěda na to, kótary grajaŕ nejmalsnjej ze słomku formu we wótpowědnej barwje pśisrěbnjo (ansaugen). Komuž se to ako prědnemu raźi, ten pomjenijo formu a barwu a połožyjo formu zasej na swój talaŕ. Wót wjednika graśa dostanjo grajnu figuru, kótaruž stajijo sebje pódla swójogo talarja. Wjednik graśa zasej kóstkujo a pomjenijo barwu. Pó styri rundach jo graśe zakóńcone. Chto jo nejmalsnjej nejwěcej formow pśisrěbał?

W toś tom graśu jo kuždy raz wjednik graśa, kótaryž kóstkujo a barwy głosnje pomjenjujo.

barwy a formy (projekty)