Serbske šulske towaristwo z.t.
Barwiki su pisane

Materialije

barwiki we wšakorakich barwach


Pśigótowanje

žedno


Pśewjeźenje

Toś to graśe jo za źiśi wupominanje (Herausforderung), dokulaž njemuse jano derje pśisłuchaś, ale teke to słyšane do pšaweje cynitosći (Tätigkeit) pśetwóriś.

Wšykne źiśi sejźe wokoło blida a klapju z pokazowarjom (Zeigefinger) na blido. Wótkubłaŕ/ka pokazujo jaden barwik a groni: Barwik jo cerwjeny. Jo-lic wugronjenje pśitrjefijo, scyniju (legen) wše źiśi swójej ruce malsnje rowno na blido. Gaž jo wugronjenje wopaki, schowaju wšykne swójej ruce pód blidom. Gaž pak wołaśo: Wše barwiki su pisane!, zwignu wšykne swójej ruce do wusoka. Pó chylce pśewzejo jadno góle rolu wjednika graśa.

Warianta

Kužde góle, kenž wopaki reagěrujo, graśe spušćijo.

barwy a formy (projekty)
wšykne materialije na jadno póglědnjenje
pógibowanje
rěc a komunikacija
kreatiwnosć - baslenje a twórjenje
koncentracija a spomnjeśe (logisches Denken)
matematiske pśedchadne znajobnosći
pśirodowěda (Naturwissenschaft)
Barwiki su pisane

Materialije

barwiki we wšakorakich barwach


Pśigótowanje

žedno


Pśewjeźenje

Toś to graśe jo za źiśi wupominanje (Herausforderung), dokulaž njemuse jano derje pśisłuchaś, ale teke to słyšane do pšaweje cynitosći (Tätigkeit) pśetwóriś.

Wšykne źiśi sejźe wokoło blida a klapju z pokazowarjom (Zeigefinger) na blido. Wótkubłaŕ/ka pokazujo jaden barwik a groni: Barwik jo cerwjeny. Jo-lic wugronjenje pśitrjefijo, scyniju (legen) wše źiśi swójej ruce malsnje rowno na blido. Gaž jo wugronjenje wopaki, schowaju wšykne swójej ruce pód blidom. Gaž pak wołaśo: Wše barwiki su pisane!, zwignu wšykne swójej ruce do wusoka. Pó chylce pśewzejo jadno góle rolu wjednika graśa.

Warianta

Kužde góle, kenž wopaki reagěrujo, graśe spušćijo.

barwy a formy (projekty)