Serbske šulske towaristwo z.t.
Wišnjowy zegibowański wobraz

download na kóńcu teksta

Materialije

pśedłoga za wuśišćanje

wišnje

talaŕ

nožyce

lipk

barwiki

cerwjena papjera


Pśigótowanje

Wusišćajśo pśedłogu na tłusćejšu papjeru. Wutłocćo packi z wišnjow, wśerěžćo je derje a dajśo jim wuschnuś. Stajśo teke wišnje za wopytanje na blido.


Pśewjeźenje

Woglědujśo sebje nejpjerwjej ze źiśimi wišnju a rozgranjajśo se wó wišnjach. Dawajśo někotare wišnje wokoło, aby źiśi formu a wenkownu płodowu sćěnu ako pówabk za smasanje (Tastreiz) wědobnje zawupytnuli.

Kaku barwu ma běliznja?

Jo běliznja tłusta abo śańka?

Wjele packow ma wišnja?

Kak słoźi wišnja?

Kaku barwu ma wogonk (Stiel)?

Ma wišnja gładku abo škropatu běliznju?

Kaku barwu ma płodowe měso?

Jo wogonk dłujki a śańki abo krotki a tłusty?

Jo wišnja twardy packaty płod (Steinfrucht)?

Kaku formu ma wišnja?

Co móžo se z wišnjow wšykno gótowaś?

Ga wišnje se žněju?

Chto jo južo raz wopytał kisałe wišnje?

Na to dostanjo kužde góle jadnu pśedłogu. Źiśi wumóluju zegibowański wobraz (Faltbild) abo wugótuju jen z cerwjeneju papjeru, kótaruž su do togo na kuski roztergali. Pótom wóni wobraz wustśiguju. Na kóńcu se wusušona abo wustśigana wišnjowa packa hyšći na wišnju nalipajo.


sad a zelenina
Wišnjowy zegibowański wobraz

download na kóńcu teksta

Materialije

pśedłoga za wuśišćanje

wišnje

talaŕ

nožyce

lipk

barwiki

cerwjena papjera


Pśigótowanje

Wusišćajśo pśedłogu na tłusćejšu papjeru. Wutłocćo packi z wišnjow, wśerěžćo je derje a dajśo jim wuschnuś. Stajśo teke wišnje za wopytanje na blido.


Pśewjeźenje

Woglědujśo sebje nejpjerwjej ze źiśimi wišnju a rozgranjajśo se wó wišnjach. Dawajśo někotare wišnje wokoło, aby źiśi formu a wenkownu płodowu sćěnu ako pówabk za smasanje (Tastreiz) wědobnje zawupytnuli.

Kaku barwu ma běliznja?

Jo běliznja tłusta abo śańka?

Wjele packow ma wišnja?

Kak słoźi wišnja?

Kaku barwu ma wogonk (Stiel)?

Ma wišnja gładku abo škropatu běliznju?

Kaku barwu ma płodowe měso?

Jo wogonk dłujki a śańki abo krotki a tłusty?

Jo wišnja twardy packaty płod (Steinfrucht)?

Kaku formu ma wišnja?

Co móžo se z wišnjow wšykno gótowaś?

Ga wišnje se žněju?

Chto jo južo raz wopytał kisałe wišnje?

Na to dostanjo kužde góle jadnu pśedłogu. Źiśi wumóluju zegibowański wobraz (Faltbild) abo wugótuju jen z cerwjeneju papjeru, kótaruž su do togo na kuski roztergali. Pótom wóni wobraz wustśiguju. Na kóńcu se wusušona abo wustśigana wišnjowa packa hyšći na wišnju nalipajo.


sad a zelenina