Serbske šulske towaristwo z.t.
Licbowa droga: Rym

Materialije

pśedłoga „Licbowu drogu zeznaś“


Pśewjeźenje

Wažne wuměnjenje za licenje jo, až źiśi licby w pšawem rěźe pomjenjuju. Nawuknjenje licbowego rěda (Zahlenreihe) padnjo lažčej z pomocu gronkow abo pógibowanja. Slědujuce gronko móžośo tak cesto ako móžno wužywaś, gaž zwucujośo ze źiśimi licby do 10 na licbowej droze doprědka a slědk.


Bim – bam – bom


z licbami doprědka źom:


nula, jaden, dwa, tśi, styri, pěś,


šesć, sedym, wósym, źewjeś, źaseś.


Něnto zasej slědk ja źom


a licby pšawje rědujom:


źaseś, źewjeś, wósym, sedym, šesć,


pěś, styri, tśi, dwa, jaden, nula.

sad a zelenina
Licbowa droga: Rym

Materialije

pśedłoga „Licbowu drogu zeznaś“


Pśewjeźenje

Wažne wuměnjenje za licenje jo, až źiśi licby w pšawem rěźe pomjenjuju. Nawuknjenje licbowego rěda (Zahlenreihe) padnjo lažčej z pomocu gronkow abo pógibowanja. Slědujuce gronko móžośo tak cesto ako móžno wužywaś, gaž zwucujośo ze źiśimi licby do 10 na licbowej droze doprědka a slědk.


Bim – bam – bom


z licbami doprědka źom:


nula, jaden, dwa, tśi, styri, pěś,


šesć, sedym, wósym, źewjeś, źaseś.


Něnto zasej slědk ja źom


a licby pšawje rědujom:


źaseś, źewjeś, wósym, sedym, šesć,


pěś, styri, tśi, dwa, jaden, nula.

sad a zelenina