Serbske šulske towaristwo z.t.
Mandala z dypkami

download na kóńcu teksta

Materialije

download na kóńcu teksta

pśedłoga za wuśišćanje

barwiki

wódna barwa

nožyce

plastilinowy gumij (Knetgummi)

běła papjera

słomka (Strohhalm)

kuchniska papjera

nitka


Pśigótowanje

Wuśišćajśo pśedłogu na tłusćejšu papjeru.


Pśewjeźenje

Zaběra z mandala spěchujo koncentraciju rowno tak ako drobnu motoriku a źiśi se pśi tom mjazy drugim teke změruju. Powědajśo z nimi nejpjerwjej wó temje sad z tym, až je na pśikład pšašaśo: Kaki sad wy znajośo? Co dajo se ze sadom wšykno gótowaś? Kótary sad wy nejlubjej jěsćo? Pótom dajśo kuždemu góleśeju słomku. Pśikrotcćo gromaźe ze źiśimi słomku na něźi 6 cm. Dajśo źiśam k tomu dwě abo tśi pśikrotcone słomki, tak až toś te ku swójej słomce pśipołožyju a z barwikom wótpowědnu dłujkosć markěruju. Na markěrowanem městnje źiśi zbytk słomki wótstśigaju. Pótom pśitykaju wšykne kusk plastilinowego gumija na jaden kónjack krotkeje słomki. Toś ten gumijowy kónjack tunknu do barwy a z nim wobraz z dypkami wugótuju. Za kuždu barwu ma se druga słomka wužywaś. Gaž dypki wěcej njejsu rědne, ale kradu našmarane, móžo se gumijowy kónjack z kuchniskeju papjeru wótrěś.

Na kóńcu kužde góle swój mandala wustśigajo. Kreslanki se natykaju na nitku a se wupowjesyju w rumje abo na sćěnje.


sad a zelenina
Mandala z dypkami

download na kóńcu teksta

Materialije

download na kóńcu teksta

pśedłoga za wuśišćanje

barwiki

wódna barwa

nožyce

plastilinowy gumij (Knetgummi)

běła papjera

słomka (Strohhalm)

kuchniska papjera

nitka


Pśigótowanje

Wuśišćajśo pśedłogu na tłusćejšu papjeru.


Pśewjeźenje

Zaběra z mandala spěchujo koncentraciju rowno tak ako drobnu motoriku a źiśi se pśi tom mjazy drugim teke změruju. Powědajśo z nimi nejpjerwjej wó temje sad z tym, až je na pśikład pšašaśo: Kaki sad wy znajośo? Co dajo se ze sadom wšykno gótowaś? Kótary sad wy nejlubjej jěsćo? Pótom dajśo kuždemu góleśeju słomku. Pśikrotcćo gromaźe ze źiśimi słomku na něźi 6 cm. Dajśo źiśam k tomu dwě abo tśi pśikrotcone słomki, tak až toś te ku swójej słomce pśipołožyju a z barwikom wótpowědnu dłujkosć markěruju. Na markěrowanem městnje źiśi zbytk słomki wótstśigaju. Pótom pśitykaju wšykne kusk plastilinowego gumija na jaden kónjack krotkeje słomki. Toś ten gumijowy kónjack tunknu do barwy a z nim wobraz z dypkami wugótuju. Za kuždu barwu ma se druga słomka wužywaś. Gaž dypki wěcej njejsu rědne, ale kradu našmarane, móžo se gumijowy kónjack z kuchniskeju papjeru wótrěś.

Na kóńcu kužde góle swój mandala wustśigajo. Kreslanki se natykaju na nitku a se wupowjesyju w rumje abo na sćěnje.


sad a zelenina