Serbske šulske towaristwo z.t.
Młogosćowy memory

download na kóńcu teksta

Material

pśedłoga k wuśišćanju


Pśigótowanje

Pśedłogu wuśišćaś a laminěrowaś. W fachowych lodach dawa teke blankokórty z kšuteje papy we wjelikosći 6 x 6 cm za memograśa, na kótarež móžośo wobraze nalipnuś. Toś te kórty su wjelgin stabilne a wjelgin źaržate (haltbar).


Pśispomnjeśe

Spóznaś licbowe wobraze a zamóžnosć toś te wobraze z licbnikom (Zahlwort) zwězaś stej wažnej kšaca k rozměśu licbow. Južo do zastupa do šule se mógu wuwijaś pśedznaśa, z tym až źiśi wopóznawaju (erkennen), až stoj jadna licba za jadnu młogosć. Źiśi, kenž zachopinaju struktury młogosćow spóznaś (wahrnehmen), pózdźej njetrjebaju wšykne młogosćowe elementy jadnotliwje licyś, ale mógu licbu pótom ze wšakich źělnych młogosćow natwariś. Toś to spóznaśe (Wahrnehmung) młogosćow jo za wobšyrne licbowe rozměśe na kuždy pad trjebne a jo wažne wuměnjenje za pózdźejše licenje w prědnym lětniku.


Pśewjeźenje

Pśecej dwě góleśii grajotej z 12 abo 18 kórtowymi pórami, kótarež pśedstajaju młogosći a licby wót 1 do 6. Źiśi namakaju pśecej jaden kórtowy pórik, z tym až pśirěduju na pśikład jadnej sadowej kórśe wótpowědnu kórtu z dypkami abo pšaweju licbu. Kórty se měšaju a se zapókšyte (verdeckt) na blido wuscynjaju (hinlegen). Jadno góle zachopijo a wótekšyjo (aufdecken) dwě kórśe. Wóno pomjenjujo kórśe same abo z pomocu wótkubłaŕki, na pśikład: tśi wišnje a tśi dypki. Jolic stej młogosći na wobyma kórtoma jadnakej, móžo góle se wobej kórśe zdźaržaś a pśiducej dwě kórśe wótekšyś. Jolic góle dwě kórśe wótekšyjo, kenž se gromaźe njegóźitej, muse wóbej kórśe zasej na samske městno scyniś a zapókšyś. Pótom jo slědujuce góle na rěźe. Chto ma na kóńcu nejwěcej kórtow?


sad a zelenina
Młogosćowy memory

download na kóńcu teksta

Material

pśedłoga k wuśišćanju


Pśigótowanje

Pśedłogu wuśišćaś a laminěrowaś. W fachowych lodach dawa teke blankokórty z kšuteje papy we wjelikosći 6 x 6 cm za memograśa, na kótarež móžośo wobraze nalipnuś. Toś te kórty su wjelgin stabilne a wjelgin źaržate (haltbar).


Pśispomnjeśe

Spóznaś licbowe wobraze a zamóžnosć toś te wobraze z licbnikom (Zahlwort) zwězaś stej wažnej kšaca k rozměśu licbow. Južo do zastupa do šule se mógu wuwijaś pśedznaśa, z tym až źiśi wopóznawaju (erkennen), až stoj jadna licba za jadnu młogosć. Źiśi, kenž zachopinaju struktury młogosćow spóznaś (wahrnehmen), pózdźej njetrjebaju wšykne młogosćowe elementy jadnotliwje licyś, ale mógu licbu pótom ze wšakich źělnych młogosćow natwariś. Toś to spóznaśe (Wahrnehmung) młogosćow jo za wobšyrne licbowe rozměśe na kuždy pad trjebne a jo wažne wuměnjenje za pózdźejše licenje w prědnym lětniku.


Pśewjeźenje

Pśecej dwě góleśii grajotej z 12 abo 18 kórtowymi pórami, kótarež pśedstajaju młogosći a licby wót 1 do 6. Źiśi namakaju pśecej jaden kórtowy pórik, z tym až pśirěduju na pśikład jadnej sadowej kórśe wótpowědnu kórtu z dypkami abo pšaweju licbu. Kórty se měšaju a se zapókšyte (verdeckt) na blido wuscynjaju (hinlegen). Jadno góle zachopijo a wótekšyjo (aufdecken) dwě kórśe. Wóno pomjenjujo kórśe same abo z pomocu wótkubłaŕki, na pśikład: tśi wišnje a tśi dypki. Jolic stej młogosći na wobyma kórtoma jadnakej, móžo góle se wobej kórśe zdźaržaś a pśiducej dwě kórśe wótekšyś. Jolic góle dwě kórśe wótekšyjo, kenž se gromaźe njegóźitej, muse wóbej kórśe zasej na samske městno scyniś a zapókšyś. Pótom jo slědujuce góle na rěźe. Chto ma na kóńcu nejwěcej kórtow?


sad a zelenina