Serbske šulske towaristwo z.t.
Logiske rědy spóznaś

download na kóńcu teksta

Materialije

pśedłoga k wuśišćanju


Pśigótowanje

Kopěrowańsku pśedkłogu wuśišćaś.


Pśewjeźenje

How wiźe źiśi muster płodow w jadnotliwych rědach. Nadawk źiśi wobstoj w tom, až spóznaju w kuždem rěźe logiski rěd (logische Reihenfolge). Do proznego kašćika zakresliju wótpowědny sad, kótaryž toś ten rěd wudopołnijo. Gaž su wšykne źiśi gótowe, pomjenjuju zgromadnje rěd pó rěźe sad abo sad a jogo licbu w jadnotliwych kašćikach. Pśi tom pokazujo kužde góle za palcom na wótpowědny kašćik.


Logiski rěd kłasć

Pó tom móžośo logiski rěd ze wšakorakimi małymi pśedmjatami kłasć, ako na pśikład z drjewjanymi zwěrjetami, legowymi klockami, žołźami atd. Pśecej dwě góleśi kłaźotej se mjazsobnje logiski rěd, wopśimjotej strukturu a kłaźotej muster dalej, na pśikład: 1 módry kamušk, 2 žołtych klockow, 2 bublinka, 1 běły kamušk ... Strukturu wumarkowaś jo hyšći śěžej, gaž jo rěd dlejšy a gaž jo jaden pśedmjat žedne raze w logiskem rěźe wiźeś, na pśikład: 1 běly kamušk, 3 žołźe, 2 bublinka, 2 módrych klockow, 1 kastanija a pótom se rěd zasej wóspjetujo.


sad a zelenina
Logiske rědy spóznaś

download na kóńcu teksta

Materialije

pśedłoga k wuśišćanju


Pśigótowanje

Kopěrowańsku pśedkłogu wuśišćaś.


Pśewjeźenje

How wiźe źiśi muster płodow w jadnotliwych rědach. Nadawk źiśi wobstoj w tom, až spóznaju w kuždem rěźe logiski rěd (logische Reihenfolge). Do proznego kašćika zakresliju wótpowědny sad, kótaryž toś ten rěd wudopołnijo. Gaž su wšykne źiśi gótowe, pomjenjuju zgromadnje rěd pó rěźe sad abo sad a jogo licbu w jadnotliwych kašćikach. Pśi tom pokazujo kužde góle za palcom na wótpowědny kašćik.


Logiski rěd kłasć

Pó tom móžośo logiski rěd ze wšakorakimi małymi pśedmjatami kłasć, ako na pśikład z drjewjanymi zwěrjetami, legowymi klockami, žołźami atd. Pśecej dwě góleśi kłaźotej se mjazsobnje logiski rěd, wopśimjotej strukturu a kłaźotej muster dalej, na pśikład: 1 módry kamušk, 2 žołtych klockow, 2 bublinka, 1 běły kamušk ... Strukturu wumarkowaś jo hyšći śěžej, gaž jo rěd dlejšy a gaž jo jaden pśedmjat žedne raze w logiskem rěźe wiźeś, na pśikład: 1 běly kamušk, 3 žołźe, 2 bublinka, 2 módrych klockow, 1 kastanija a pótom se rěd zasej wóspjetujo.


sad a zelenina