Serbske šulske towaristwo z.t.
Pisane sadowe woblico

download na kóńcu teksta

Material

wšakoraki sad

talarje

pśedłoga k wuśišćanju


Póstupowanje

Pśedłogu wuśišćaś. Sad na małe kuski rozkšajaś a na talarje rozdźěliś.


Wuwjeźenje

Giuseppe Arcimboldo jo był wuznamny italski mólaŕ, kenž jo pśed wěcej ako 400 lětami fantastiske woblica mólował. Žedne z toś tych woblicow su zestajane ze wšakorakich płodow. Dajśo źiśam móžnosć na swójich talarjach take woblica abo mustry ze sada zescynjaś. Maju-lic źiśi swóje woblica gótowe, daś wopytuju wopisowaś, kótare płody su wužywali a co su ako prědne na talaŕ scynili. Pšašajśo se teke druge źiśi, kak woblica wuglědaju, lěc su to smjejuce woblica abo tužne atd. Buźośo se źiwaś, kake wjasele źiśi pśi tom maju a až to jadne abo druge góle sad teke wopytajo, teke ten, kenž hyšći njeznajo. Pó tom móžośo pśedkładki wumólowaś a hyšći wudopołniś.


sad a zelenina
Pisane sadowe woblico

download na kóńcu teksta

Material

wšakoraki sad

talarje

pśedłoga k wuśišćanju


Póstupowanje

Pśedłogu wuśišćaś. Sad na małe kuski rozkšajaś a na talarje rozdźěliś.


Wuwjeźenje

Giuseppe Arcimboldo jo był wuznamny italski mólaŕ, kenž jo pśed wěcej ako 400 lětami fantastiske woblica mólował. Žedne z toś tych woblicow su zestajane ze wšakorakich płodow. Dajśo źiśam móžnosć na swójich talarjach take woblica abo mustry ze sada zescynjaś. Maju-lic źiśi swóje woblica gótowe, daś wopytuju wopisowaś, kótare płody su wužywali a co su ako prědne na talaŕ scynili. Pšašajśo se teke druge źiśi, kak woblica wuglědaju, lěc su to smjejuce woblica abo tužne atd. Buźośo se źiwaś, kake wjasele źiśi pśi tom maju a až to jadne abo druge góle sad teke wopytajo, teke ten, kenž hyšći njeznajo. Pó tom móžośo pśedkładki wumólowaś a hyšći wudopołniś.


sad a zelenina