Serbske šulske towaristwo z.t.
Bananowe - malinowy mloko

To trjebaśo:

5 bananow

1 l mloka

5 wjelikich łžycow zmjatany

1 wjeliku łžycu mjoda

malinowy sirup

maliny

měrjeński bjachaŕ

mikser (Stabmixer)

gjarnc k měšanju

taski abo bjacharje za źiśi

delki za kšajanje

nožyki


Pśewjeźenje

Nejpjerwjej běle źiśi banany a rozkšaju je na kuski. Pótom scynje je do gjarnca. Pokažćo źiśam, wjele mloka muse do měrjeńskego bjacharja laś. Za źiśi, kenž mloko njeznjasu, móžośo teke wódu wužywaś. Mloko daju źiśi něnto do gjarnca. K tomu dodaju mjod a zmjatanu. Wšykno se něnto z mikserom rozměšujo. Gaž su wšykne pśicynki derje změšane, leju źiśi bananowe mloko rozglědniwje do swójich taskow abo bjacharjow. Na kóńcu leju tšochu malinowego sirupa na mloko a garněruju bjachaŕ z malinu. Glědajśo na to, až źiśi pśecej głosnje gronje, co rowno cynje. Snaź wulicuju źiśi teke wó tom, kak doma swójej mamje w kuchni pomagaju. Pótom daju se wšykne bananowe mloko zesłoźeś.

sad a zelenina
Bananowe - malinowy mloko

To trjebaśo:

5 bananow

1 l mloka

5 wjelikich łžycow zmjatany

1 wjeliku łžycu mjoda

malinowy sirup

maliny

měrjeński bjachaŕ

mikser (Stabmixer)

gjarnc k měšanju

taski abo bjacharje za źiśi

delki za kšajanje

nožyki


Pśewjeźenje

Nejpjerwjej běle źiśi banany a rozkšaju je na kuski. Pótom scynje je do gjarnca. Pokažćo źiśam, wjele mloka muse do měrjeńskego bjacharja laś. Za źiśi, kenž mloko njeznjasu, móžośo teke wódu wužywaś. Mloko daju źiśi něnto do gjarnca. K tomu dodaju mjod a zmjatanu. Wšykno se něnto z mikserom rozměšujo. Gaž su wšykne pśicynki derje změšane, leju źiśi bananowe mloko rozglědniwje do swójich taskow abo bjacharjow. Na kóńcu leju tšochu malinowego sirupa na mloko a garněruju bjachaŕ z malinu. Glědajśo na to, až źiśi pśecej głosnje gronje, co rowno cynje. Snaź wulicuju źiśi teke wó tom, kak doma swójej mamje w kuchni pomagaju. Pótom daju se wšykne bananowe mloko zesłoźeś.

sad a zelenina