Serbske šulske towaristwo z.t.
Kak se groni pśeśiwnikoju (Gegenspieler)

download na kóńcu teksta

Materialije

pśedłoga za wuśišćanje

běła papjera


Pśigótowanje

Pśedłogu wuśišćaś a laminěrowaś. Wobrazowe kórtki za wužywanje w pśirědowańskem graśu wustśigaś. W fachowych lodach dawa teke blankokórty z kšuteje papy we wjelikosći 6 x 6 cm, na kótarež móžośo wobraze nalipaś. Toś te kórty su wjelgin stabilne a dlujko źarže.


wjelika – mała (melona – carna jagoda)

rowny – kśiwy (Flori – Flori)

tłusta – śańka (Majka – Majka)

kisała – słodki (citrona – boms)

śěžki – lažki (kórb – kórbik)

wjele – mało (wišnjow – wišnjow)

twardy – měka (wórjech – slěwka)

wjasoła – tužna (Majka – Majka)

cysty – njerěšny (Flori – Flori)

połny – prozny (bjachaŕ – bjachaŕ)

zdrjałe – njezdrjałe (jabłuko – jabłuko)

malsna/y – pómała/y (Majka – slinik)


Pśewjeźenje

Scyńśo kórtki z wobrazowym bokom górjej derje měšane na blido. Wobglědujśo se ze źiśimi kórtki nejpjerwjej rozglědniwje (aufmerksam) a wopytajśo jaden pśeśiwny pórik namakaś. Pomagajśo źiśam z pšašanjami ako na pśikład: Njejsom tužna, ale ... abo: Citrona njejo słodka, ale … Pótom grajśo pśirědowańske graśe. Změšajśo kórtki a pšosćo źiśi wótměnjajucy góźbne póriki namakaś a pomjenjowaś. Kužde góle smějo jaden raz wopytaś taki pórik namakaś, pótom jo pśiduce góle na rjeźe. Góle, kenž taki pórik pšawje pomjenjujo, smějo se ten kórtkowy pórik wześ a na bok scyniś. Graśe se tak dłujko grajo, daniž njejsu wšykne póriki namakane.


Rozšyrjenje

Pó graśu dostanjo kužde góle kopěrowański pśedłogu a wóno kórtki pśi linijach wustśigajo. Góle pyta za gromaźe se góźecymi pórikami a nalipnjo toś te pótom pódla sebje na proznu papjeru. Pomagajśo źiśam a dajśo jim pśeśiwne póriki hišće raz głosnje pomjenjowaś.sad a zelenina
Kak se groni pśeśiwnikoju (Gegenspieler)?

download na kóńcu teksta

Materialije

pśedłoga za wuśišćanje

běła papjera


Pśigótowanje

Pśedłogu wuśišćaś a laminěrowaś. Wobrazowe kórtki za wužywanje w pśirědowańskem graśu wustśigaś. W fachowych lodach dawa teke blankokórty z kšuteje papy we wjelikosći 6 x 6 cm, na kótarež móžośo wobraze nalipaś. Toś te kórty su wjelgin stabilne a dlujko źarže.


wjelika – mała (melona – carna jagoda)

rowny – kśiwy (Flori – Flori)

tłusta – śańka (Majka – Majka)

kisała – słodki (citrona – boms)

śěžki – lažki (kórb – kórbik)

wjele – mało (wišnjow – wišnjow)

twardy – měka (wórjech – slěwka)

wjasoła – tužna (Majka – Majka)

cysty – njerěšny (Flori – Flori)

połny – prozny (bjachaŕ – bjachaŕ)

zdrjałe – njezdrjałe (jabłuko – jabłuko)

malsna/y – pómała/y (Majka – slinik)


Pśewjeźenje

Scyńśo kórtki z wobrazowym bokom górjej derje měšane na blido. Wobglědujśo se ze źiśimi kórtki nejpjerwjej rozglědniwje (aufmerksam) a wopytajśo jaden pśeśiwny pórik namakaś. Pomagajśo źiśam z pšašanjami ako na pśikład: Njejsom tužna, ale ... abo: Citrona njejo słodka, ale … Pótom grajśo pśirědowańske graśe. Změšajśo kórtki a pšosćo źiśi wótměnjajucy góźbne póriki namakaś a pomjenjowaś. Kužde góle smějo jaden raz wopytaś taki pórik namakaś, pótom jo pśiduce góle na rjeźe. Góle, kenž taki pórik pšawje pomjenjujo, smějo se ten kórtkowy pórik wześ a na bok scyniś. Graśe se tak dłujko grajo, daniž njejsu wšykne póriki namakane.


Rozšyrjenje

Pó graśu dostanjo kužde góle kopěrowański pśedłogu a wóno kórtki pśi linijach wustśigajo. Góle pyta za gromaźe se góźecymi pórikami a nalipnjo toś te pótom pódla sebje na proznu papjeru. Pomagajśo źiśam a dajśo jim pśeśiwne póriki hišće raz głosnje pomjenjowaś.sad a zelenina