Serbske šulske towaristwo z.t.
W našom gumnje (rym)

download na kóńcu teksta

Materialije

pśedłoga za wuśišćanje


Pśewjeźenje

Źiśi lubuju rěcne graśa a gronka. Gronka pominaju wót źiśi, až na zuk rěcy źiwaju. Wobchadanje (Umgang) z gronkami ma źiśam wuwědobniś, až njama rěc jano wopśimjeśe, ale teke formu, kótaraž jo słyšaś. Pśedcytajśo gronko a akcentuěrujśo słowa. Za tym wóspjetujśo gromaźe ze źiśimi smužku pó smužce. Tempo ma se pó źiśach, tak až mógu wóni jadnotliwe smužki sobu powědaś. Gaž źiśi gronko wobkněže, wóspjetujśo jo na wšaki part. Na pśikład šeptajśo gronko, grońśo jo kradu głosnje abo pśiběrajucy głosnjej a wóteběrajucy śišej. Źiśi daś gronko teke wóspjetuju, z tym až jadno góle za drugim pśecej jadnu smužku groni.


W našom gumnje na bomach

wjele sadu k jěźi maš.

Zběram pilnje do kórba

kšuški a tek jabłuka.

Ze sadom něnt wjasele

domoj chwatam do kuchnje.

Gromaźe tam z mamu som,

dobry mazańc wupjacom.

Starka pśiźo wótpołdnja,

rad ma šlapku mazańca.


sad a zelenina
W našom gumnje (rym)

download na kóńcu teksta

Materialije

pśedłoga za wuśišćanje


Pśewjeźenje

Źiśi lubuju rěcne graśa a gronka. Gronka pominaju wót źiśi, až na zuk rěcy źiwaju. Wobchadanje (Umgang) z gronkami ma źiśam wuwědobniś, až njama rěc jano wopśimjeśe, ale teke formu, kótaraž jo słyšaś. Pśedcytajśo gronko a akcentuěrujśo słowa. Za tym wóspjetujśo gromaźe ze źiśimi smužku pó smužce. Tempo ma se pó źiśach, tak až mógu wóni jadnotliwe smužki sobu powědaś. Gaž źiśi gronko wobkněže, wóspjetujśo jo na wšaki part. Na pśikład šeptajśo gronko, grońśo jo kradu głosnje abo pśiběrajucy głosnjej a wóteběrajucy śišej. Źiśi daś gronko teke wóspjetuju, z tym až jadno góle za drugim pśecej jadnu smužku groni.


W našom gumnje na bomach

wjele sadu k jěźi maš.

Zběram pilnje do kórba

kšuški a tek jabłuka.

Ze sadom něnt wjasele

domoj chwatam do kuchnje.

Gromaźe tam z mamu som,

dobry mazańc wupjacom.

Starka pśiźo wótpołdnja,

rad ma šlapku mazańca.


sad a zelenina