Serbske šulske towaristwo z.t.
Sadowe woblico

download na kóńcu teksta

Materialije

wobraze wšakich sadowych sortow z prospektow abo pśedłoga za wuśišćanje

tłusta papjera

wołojnik

nožyce

lipk


Pśigótowanje

Źiśi zběraju wobraze płodow z prospektow a casnikow abo wuśišććo jim pśedłogu wěcej raz za wužywanje.


Pśewjeźenje

Nejpjerwjej namóluju źiśi z wołojnikom za sadowe woblico wócy, nos, wušy atd.

Pótom sebje wobraze sami abo z pomocu wótkubłaŕki pśistśiguju a je ako woblico na łopjeno papjery scyniju. Malinje se na pśikład wužywatej ako wócce, kšuška jo nos, banana jo guba a wušy stej dwě wišni. Gaž su źiśi ze swójim nakłaźonym wobrazom spokojom, nalipuju wustśigane wobraze na papjeru. Na kóńcu sebje zgromadnje

wšykne sadowe woblica woglěduju, a źiśi swójo wuměłstwo wopisuju.


sad a zelenina
Sadowe woblico

download na kóńcu teksta

Materialije

wobraze wšakich sadowych sortow z prospektow abo pśedłoga za wuśišćanje

tłusta papjera

wołojnik

nožyce

lipk


Pśigótowanje

Źiśi zběraju wobraze płodow z prospektow a casnikow abo wuśišććo jim pśedłogu wěcej raz za wužywanje.


Pśewjeźenje

Nejpjerwjej namóluju źiśi z wołojnikom za sadowe woblico wócy, nos, wušy atd.

Pótom sebje wobraze sami abo z pomocu wótkubłaŕki pśistśiguju a je ako woblico na łopjeno papjery scyniju. Malinje se na pśikład wužywatej ako wócce, kšuška jo nos, banana jo guba a wušy stej dwě wišni. Gaž su źiśi ze swójim nakłaźonym wobrazom spokojom, nalipuju wustśigane wobraze na papjeru. Na kóńcu sebje zgromadnje

wšykne sadowe woblica woglěduju, a źiśi swójo wuměłstwo wopisuju.


sad a zelenina