Serbske šulske towaristwo z.t.
Kšuška z linijami

download na kóńcu teksta

Materialije

pśedłoga za wuśišćanje

běła papjera

barwna papa (Tonkarton)

nožyce

lipk


Pśigótowanje

Wuśišćajśo pśedłogu na tłusćejšu papjeru. Móžośo teke sami linije z wołojnikom do kšuški zakresliś. Wužywajśo za to pśedłogu mimo linijow.


Pśewjeźenje

Pšašajśo se nejpjerwjej źiśi, kaki sad to jo a co wó njom wěźe. Pótom wumóluju źiśi źěle kšuški we wšakich barwach. Něnto wustśigaju wobcerjenje (Kontur) kšuški a rozdźěliju ju do jadnotliwych źělow z tym, až stśigaju pó smužkatych linijach. Toś te źěle wóni pótom zasej z małymi wótstawkami na barwnu papu ako kšušku nalipuju.


sad a zelenina
Kšuška z linijami

download na kóńcu teksta

Materialije

pśedłoga za wuśišćanje

běła papjera

barwna papa (Tonkarton)

nožyce

lipk


Pśigótowanje

Wuśišćajśo pśedłogu na tłusćejšu papjeru. Móžośo teke sami linije z wołojnikom do kšuški zakresliś. Wužywajśo za to pśedłogu mimo linijow.


Pśewjeźenje

Pšašajśo se nejpjerwjej źiśi, kaki sad to jo a co wó njom wěźe. Pótom wumóluju źiśi źěle kšuški we wšakich barwach. Něnto wustśigaju wobcerjenje (Kontur) kšuški a rozdźěliju ju do jadnotliwych źělow z tym, až stśigaju pó smužkatych linijach. Toś te źěle wóni pótom zasej z małymi wótstawkami na barwnu papu ako kšušku nalipuju.


sad a zelenina