Serbske šulske towaristwo z.t.
Sadowy kórbik

download na kóńcu teksta

Materialije

pśedłoga za wuśišćanje

pśirodne sadowe sorty

barwiki

basleński lipk

barwna papjera

śańke gałuzki


Pśigótowanje

Wuśišććo pśedłogu na tłusćejšu papjeru. Zběrajśo gromaźe ze źiśimi śańke gałuzki a rozłamujśo je na małe źěle.


Pśewjeźenje

Sedniśo se ze źiśimi za blido a scyńśo dosrjejź blida wšake sadowe sorty.

Rozgranjajśo se ze źiśimi, co wó tom saźe wěźe. Pšašajśo se na pśikład:

Kaku barwu ma malina?

Co jo waš nejlubšy sad?

Kaku formu ma apelsina?

Kótary sad rosćo na kricku?

Jo slěwka mjeńša ako jabłuko?

Jo mandarina wětša ako jabłuko?

Rostu apelsiny teke pla nas?

Wótkul pśidu banany?

Gaž źiśi na pšašanja wótegranjaju, daś teke pomjenjony sad do rukowu wzeju a jen do krejza dalej dawaju. Tak se pśez pomjenjowanje někotarych zmysłow (Sinne) słowoskład rozšyrja a źiśi sebje słowa ako mały, kulowaty, žołty atd. lěpjej zaspominaju. Teke matematiske pśedchadnikojske zamóžnosći (Vorläuferfähigkeiten) se spěchuju, gaž mógu źiśi słowa ako wětšy a mjeńšy wěsćej rozeznawaś.

Pótom dostanjo kužde góle jadnu pśedłogu za wumólowanje. Sad móžo se teke wugótowaś z barwneju papjeru, kótaruž źiśi do togo na kuski rozterguju. Nic zabyś na łopjena a wogonk (Stiel). Na kóńcu nalipuju se gałuzki na kórbik.


sad a zelenina
Sadowy kórbik

download na kóńcu teksta

Materialije

pśedłoga za wuśišćanje

pśirodne sadowe sorty

barwiki

basleński lipk

barwna papjera

śańke gałuzki


Pśigótowanje

Wuśišććo pśedłogu na tłusćejšu papjeru. Zběrajśo gromaźe ze źiśimi śańke gałuzki a rozłamujśo je na małe źěle.


Pśewjeźenje

Sedniśo se ze źiśimi za blido a scyńśo dosrjejź blida wšake sadowe sorty.

Rozgranjajśo se ze źiśimi, co wó tom saźe wěźe. Pšašajśo se na pśikład:

Kaku barwu ma malina?

Co jo waš nejlubšy sad?

Kaku formu ma apelsina?

Kótary sad rosćo na kricku?

Jo slěwka mjeńša ako jabłuko?

Jo mandarina wětša ako jabłuko?

Rostu apelsiny teke pla nas?

Wótkul pśidu banany?

Gaž źiśi na pšašanja wótegranjaju, daś teke pomjenjony sad do rukowu wzeju a jen do krejza dalej dawaju. Tak se pśez pomjenjowanje někotarych zmysłow (Sinne) słowoskład rozšyrja a źiśi sebje słowa ako mały, kulowaty, žołty atd. lěpjej zaspominaju. Teke matematiske pśedchadnikojske zamóžnosći (Vorläuferfähigkeiten) se spěchuju, gaž mógu źiśi słowa ako wětšy a mjeńšy wěsćej rozeznawaś.

Pótom dostanjo kužde góle jadnu pśedłogu za wumólowanje. Sad móžo se teke wugótowaś z barwneju papjeru, kótaruž źiśi do togo na kuski rozterguju. Nic zabyś na łopjena a wogonk (Stiel). Na kóńcu nalipuju se gałuzki na kórbik.


sad a zelenina