Serbske šulske towaristwo z.t.
Mandala za wumólowanje

download na kóńcu teksta

Materialije

pśedłoga za kopěrowanje

barwiki

nožyce

muzika

nitka


Pśigótowanje

Wuśišćo pśedłogu na tłusćejšu papjeru.


Pśewjeźenje

Gaž źiśi w kupce zasej raz głosnje rušuju, móžo je zaběra z mandala wuměrniś. Wumólowanje spěchujo koncentraciju rowno tak ako drobnu motoriku a źiśi se pśi tom mjazy drugim teke změruju.

Zarědujśo źiśam togodla měrne źěłowe městno. Powědajśo z nimi nejpjerwjej wó temje sad z tym, až je na pśikład pšašaśo: Kaki sad wam słoźi? Kake jagody znajośo? Kaki sad rosćo na krickach? Rozkłaźćo pótom skrotka funkciju mandala a rozdźělśo źiśam pśedłogi. Zašaltujśo muziku a pšosćo źiśi, aby wócy skrotka zacynili a dłymoko pśedychali. Něnto móžo kuždy z wumólowanim zachopiś. Chtož jo gótowy, daś swójo mě slězy na mandala napišo abo wótkubłaŕka to gótujo. Na kóńcu kužde góle swój mandala wustśigajo. Kreslanki natykuju se na nitku a se w rumje abo na sćěnje wupowjesuju.


sad a zelenina
Mandala za wumólowanje

download na kóńcu teksta

Materialije

pśedłoga za kopěrowanje

barwiki

nožyce

muzika

nitka


Pśigótowanje

Wuśišćo pśedłogu na tłusćejšu papjeru.


Pśewjeźenje

Gaž źiśi w kupce zasej raz głosnje rušuju, móžo je zaběra z mandala wuměrniś. Wumólowanje spěchujo koncentraciju rowno tak ako drobnu motoriku a źiśi se pśi tom mjazy drugim teke změruju.

Zarědujśo źiśam togodla měrne źěłowe městno. Powědajśo z nimi nejpjerwjej wó temje sad z tym, až je na pśikład pšašaśo: Kaki sad wam słoźi? Kake jagody znajośo? Kaki sad rosćo na krickach? Rozkłaźćo pótom skrotka funkciju mandala a rozdźělśo źiśam pśedłogi. Zašaltujśo muziku a pšosćo źiśi, aby wócy skrotka zacynili a dłymoko pśedychali. Něnto móžo kuždy z wumólowanim zachopiś. Chtož jo gótowy, daś swójo mě slězy na mandala napišo abo wótkubłaŕka to gótujo. Na kóńcu kužde góle swój mandala wustśigajo. Kreslanki natykuju se na nitku a se w rumje abo na sćěnje wupowjesuju.


sad a zelenina