Serbske šulske towaristwo z.t.
Zelenina
Dolnoserbski
Deutsch
sbalastowe maśizny Ballaststoffe
sgrědka Beet
słopjeno Blatt
skwětkowy kał Blumenkohl
skwiśonka Blüte
skwiśonkowy pupk Blütenknospe
szemja Boden
sbobowka Bohnekorn
sšnibob Bohnenpflanze
sbrokoli Brokkoli
sgroch Erbse
szežywjenje Ernährung
sjěza, jěź Essen
spólo Feld
spólny salat Feldsalat
spłod Frucht
szagroda, gumno Garten
szelenina Gemüse
szeleninowa rostlina Gemüsepflanze
ssorta zeleniny Gemüsesorte
srostlinarnja Gewächshaus
swěrcowana górka Gewürzgurke
szeleny kał Grünkohl
sgórka Gurke
sgórkowa rostlina Gurkenpflanze
s łušćina Hülse (Schale)
skulka Kartoffel
sklěwk Keimling
spacka Kern
skobołk Knoblauch
skulawa Knolle
skał Kohl
skulrabij Kohlrabi
sgłowkaty salat Kopfsalat
szela Kräuter
sbanja Kürbis
szelina Lauch
sporej Porree
s sok Linsenpflanze
s soki Linsensamen, Linsengericht
smlac Löwenzahn
smajs Mais
smineralna maśizna Mineralstoff
smarchwej Möhre
smamina kulawa Mutterknolle
scaroba Nahrung
soliwa Olive
spaprika Paprika
speterzilija Petersilie
srostlina Pflanze
sźěl rostliny Pflanzenteil
sgrib Pilz
sradiska Radieschen
swijanka, pówitka Ranke
srjadkej Rettich
srabarber Rhabarber
spupkaty kał Rosenkohl
scerwjena rěpa Rote Beete
scerwjeny kał Rotkraut
srěpa Rübe
ssewo Saatgut
ssalat Salat
ssemje Samen
skisały kał Sauerkraut
sškódnik Schädling
sšalota Schalotte
sšikorej Schikoree
scybulinka Schnittlauch
sselerij Sellerie
ssajźonk Setzling
ssorta Sorte
sgromak Spargel
sšpinat Spinat
s wogonk (mit Blättern) Stiel
s kijašk Stengel
skoł, kołk Strunk
stomata Tomate
swegetarijaŕ Vegetarier
switamin Vitamine
sběły kał Weißkohl
sběły kał Weißkraut
skrjuzkaty kał Wirsingkohl
saroma, wěrca Würze
skórjeń Wurzel
scucchini Zucchini
scybula Zwiebel
wwótcybaś (ab)zupfen
wkubłaś anbauen
wpjac braten
wgnojś düngen
wpśerězaś, pśekšajaś (Lebensmittel) durchschneiden
wwuwiś, wuwijaś entwickeln
wžněś ernten
wjěsć essen
wlaś gießen
wwoblewaś begießen
wgrilowaś grillen
wkopaś hacken
wźěliś do dweju połojcowu halbieren
wheblowaś hobeln
wplas jäten
wklěwaś, schadaś keimen
wknabotaś, gryzaś (nagen) knabbern
wwariś kochen
wsajźaś pflanzen
wrěšyś (Räume u.ä), cysćiś (Zähne u.ä.) putzen
wtšugaś raspeln
wzdrjaś reifen
wseś, wuseś säen, aussäen
wběliś schälen
wsłoźeś schmecken
wkšajaś, rězaś schneiden
wchapjaś rosć sprießen
wteptaś (mit dem Fuss), štapaś (Kartoffeln) stampfen
wryś, zryś umgraben
wjěsć verzehren
wrosć wachsen
wrozkóstkowaś würfeln
wrozkuskowaś zerkleinern
awoblubowany beliebt
agórki bitter
amódry blau
apisany bunt
aśamnozeleny dunkelgrün
ak jěźi, jědny, essbar
agniły faul
apjacony gebraten
awarjony gekocht
ažołty gelb
awucysćony (Gemüse u.ä) geputzt
awurěšony (Räume u.ä.) gereinigt
awobělony geschält
arozkšajany (Lebensmittel) geschnitten
astrowy gesund
awumyty gewaschen
agładki glatt
azeleny grün
atwardy hart
arozkšajaś (do drobnego) kleingeschnitten
adłujki lang
alylowaty lila
aoranžowy orange
azdrjały reif
awjelicki, wjelgickano riesig
asery roh
acerwjeny rot
akulowaty rund
amězgowaty saftig
akisały sauer
awótšy scharf
asplěsniwy schimmelig
awuski schmal
acarny schwarz
asłodki süß
anjestrowy ungesund
anjezdrjały unreif
abogaty na witaminach vitaminreich
aměki weich
aběły weiß
awěrcowanywürzig
Zelenina
Dolnoserbski
Deutsch
sbalastowe maśizny Ballaststoffe
sgrědka Beet
słopjeno Blatt
skwětkowy kał Blumenkohl
skwiśonka Blüte
skwiśonkowy pupk Blütenknospe
szemja Boden
sbobowka Bohnekorn
sšnibob Bohnenpflanze
sbrokoli Brokkoli
sgroch Erbse
szežywjenje Ernährung
sjěza, jěź Essen
spólo Feld
spólny salat Feldsalat
spłod Frucht
szagroda, gumno Garten
szelenina Gemüse
szeleninowa rostlina Gemüsepflanze
ssorta zeleniny Gemüsesorte
srostlinarnja Gewächshaus
swěrcowana górka Gewürzgurke
szeleny kał Grünkohl
sgórka Gurke
sgórkowa rostlina Gurkenpflanze
s łušćina Hülse (Schale)
skulka Kartoffel
sklěwk Keimling
spacka Kern
skobołk Knoblauch
skulawa Knolle
skał Kohl
skulrabij Kohlrabi
sgłowkaty salat Kopfsalat
szela Kräuter
sbanja Kürbis
szelina Lauch
sporej Porree
s sok Linsenpflanze
s soki Linsensamen, Linsengericht
smlac Löwenzahn
smajs Mais
smineralna maśizna Mineralstoff
smarchwej Möhre
smamina kulawa Mutterknolle
scaroba Nahrung
soliwa Olive
spaprika Paprika
speterzilija Petersilie
srostlina Pflanze
sźěl rostliny Pflanzenteil
sgrib Pilz
sradiska Radieschen
swijanka, pówitka Ranke
srjadkej Rettich
srabarber Rhabarber
spupkaty kał Rosenkohl
scerwjena rěpa Rote Beete
scerwjeny kał Rotkraut
srěpa Rübe
ssewo Saatgut
ssalat Salat
ssemje Samen
skisały kał Sauerkraut
sškódnik Schädling
sšalota Schalotte
sšikorej Schikoree
scybulinka Schnittlauch
sselerij Sellerie
ssajźonk Setzling
ssorta Sorte
sgromak Spargel
sšpinat Spinat
s wogonk (mit Blättern) Stiel
s kijašk Stengel
skoł, kołk Strunk
stomata Tomate
swegetarijaŕ Vegetarier
switamin Vitamine
sběły kał Weißkohl
sběły kał Weißkraut
skrjuzkaty kał Wirsingkohl
saroma, wěrca Würze
skórjeń Wurzel
scucchini Zucchini
scybula Zwiebel
wwótcybaś (ab)zupfen
wkubłaś anbauen
wpjac braten
wgnojś düngen
wpśerězaś, pśekšajaś (Lebensmittel) durchschneiden
wwuwiś, wuwijaś entwickeln
wžněś ernten
wjěsć essen
wlaś gießen
wwoblewaś begießen
wgrilowaś grillen
wkopaś hacken
wźěliś do dweju połojcowu halbieren
wheblowaś hobeln
wplas jäten
wklěwaś, schadaś keimen
wknabotaś, gryzaś (nagen) knabbern
wwariś kochen
wsajźaś pflanzen
wrěšyś (Räume u.ä), cysćiś (Zähne u.ä.) putzen
wtšugaś raspeln
wzdrjaś reifen
wseś, wuseś säen, aussäen
wběliś schälen
wsłoźeś schmecken
wkšajaś, rězaś schneiden
wchapjaś rosć sprießen
wteptaś (mit dem Fuss), štapaś (Kartoffeln) stampfen
wryś, zryś umgraben
wjěsć verzehren
wrosć wachsen
wrozkóstkowaś würfeln
wrozkuskowaś zerkleinern
awoblubowany beliebt
agórki bitter
amódry blau
apisany bunt
aśamnozeleny dunkelgrün
ak jěźi, jědny, essbar
agniły faul
apjacony gebraten
awarjony gekocht
ažołty gelb
awucysćony (Gemüse u.ä) geputzt
awurěšony (Räume u.ä.) gereinigt
awobělony geschält
arozkšajany (Lebensmittel) geschnitten
astrowy gesund
awumyty gewaschen
agładki glatt
azeleny grün
atwardy hart
arozkšajaś (do drobnego) kleingeschnitten
adłujki lang
alylowaty lila
aoranžowy orange
azdrjały reif
awjelicki, wjelgickano riesig
asery roh
acerwjeny rot
akulowaty rund
amězgowaty saftig
akisały sauer
awótšy scharf
asplěsniwy schimmelig
awuski schmal
acarny schwarz
asłodki süß
anjestrowy ungesund
anjezdrjały unreif
abogaty na witaminach vitaminreich
aměki weich
aběły weiß
awěrcowanywürzig