Serbske šulske towaristwo z.t.
Domacne zwěrjeta
Dolnoserbski
Deutsch
sakwarium, w akwariumje Aquarium
swotběg Auslauf, Ablauf
s pógibowanje Bewegung
spjero, pjerko Feder
smucha Fliege
spjeraso Flosse
skśidło Flügel
snopašk za žranje Fressnapf
sfuter Futter
sfutrowanje Fütterung
spjerje Gefieder
szłota rybka Goldfisch
swobšyjk, šyjowy wobwězk Halsband
spask Gurt, Gürtel
szemcygaŕ Hamster
sdomacne zwěrje Haustier
sseno Heu
s jama Höhle (geol.)
s proznjeńca Hohlraum
spjas, psyk, psyck Hund
spsowa budka Hundehütte
spsowa wócka Hundeleine
spsowa rasa Hunderasse
sbeja Hündin
sšćěpjenje Impfung
sgóńtwiny instinkt Jagdtrieb
s młody psyk junger Hund
sklětka Käfig
szernkaty futer Körnerfutter
skanarik Kanarienvogel
skarnikel Kaninchen
skóccyna toaleta Katzenklo
skócor Kater
skóśetko Kätzchen
skócka Katze
spazora Kralle
swócka Leine
sstwórjenje Lebewesen
ssamjak männliches Tier
směšańc Mischling
sblaba Maul
skašeŕ, kašeŕk Maulkorb
smyš, myška Maus
smórska swinka Meerschweinchen
scaroba Nahrung
snopašk, nop Napf (klein, groß)
spapagaj Papagei
swótwardowanje, woplěwanje (Erhaltung) Pflege
scapa, paca Pfote
sratwa, wjelika myš Ratte
srewěr Revier
sgroź (gowjeza, krowjeca, swinjeca, kónjeca… - kójeńc) Stall (Rinder-, Schweine-, Pferde-)
sswinjeńc Schweinestall
skónjeńc Pferdestall
skrowjeńc Rinderstall
skurjeńc Hühnerstall
scycaŕ Säugetier
snopawa Schildkröte
sšnapac Schnabel
spysk, blaba Schnauze
sceslina Schuppen
swogon Schwanz
ssłanje Streu
szwěrje, skóśe Tier
schórosć Krankheit
sskótna gójcowka Tierärztin
sskótny gójc Tierarzt
sdom za zwěrjeta, zwěrjetny dom Tierheim
sdrěcowanje zwěrjetow Tierquälerei
ssćaklina Tollwut
spension za zwěrjeta Tierpension
sptašk Vogel
ssamica weibliches Tier
spapagajik Wellensittich
ssćenje Welpe
smały karnikel Zwergkaninchen
scoologiska loda Zoogeschäft
szwěrjetnica Zwinger
spśichylnosć Zuwendung
skosmy Fellhaare
w naśěgnuś aufziehen (Mechanismus)
wgnoj wuchytowaś ausmisten (Stall)
wdo rěcha spóraś Ordnung schaffen
wwusajźaś aussetzen
wpśiwězaś anbinden
wkusaś beißen
włajaś, blawkaś bellen
wbjerštowaś bürsten
wžraś fressen
wfutrowaś füttern
wdresěrowaś dressieren
wzežywiś ernähren
wwótkubłaś erziehen
wparskaś fauchen
wlětaś, leśeś fliegen
wšćěpiś impfen
wjachliś hecheln
wwuś heulen
wgnurcaś knurren
wdrapaś kratzen
wlizaś lecken
wwótwězaś losbinden
wgryzaś nagen
wmjawcaś miauen
wkjawcaś jaulen
wkastrěrowaś kastrieren
wwótwardowaś, woplěwaś pflegen
wšnekaś, šnekotaś picken
wse cysćiś (sich) putzen
wpipotaś piepsen
wcysto źaržaś sauber halten
wcycaś saugen
wsterilizěrowaś sterilisieren
wgrapsnuś, šnapnuś schnappen
wlaptaś, lapotaś schlecken
wsnuchotaś schnuppern
wpśechójźowaś se spazieren
wgraś spielen
whajckaś streicheln
wpiś trinken
wpśepytowaś untersuchen
wwiś, wijkotaś wedeln
wskowliś winseln
wzastaraś versorgen
wšwikotaś, tśikotaś zwitschern
wkubłaś züchten
apśiwisny anhänglich
akusaty bissig
amalsny flink
awjeliki groß
amały klein
aźiwy wild
apłošny, tšašywy scheu
achóry krank
agněśaty kuschelig
askludny zahm
adowěrny zutraulich
agrajkaty verspielt
acystysauber
Domacne zwěrjeta
Dolnoserbski
Deutsch
sakwarium, w akwariumje Aquarium
swotběg Auslauf, Ablauf
s pógibowanje Bewegung
spjero, pjerko Feder
smucha Fliege
spjeraso Flosse
skśidło Flügel
snopašk za žranje Fressnapf
sfuter Futter
sfutrowanje Fütterung
spjerje Gefieder
szłota rybka Goldfisch
swobšyjk, šyjowy wobwězk Halsband
spask Gurt, Gürtel
szemcygaŕ Hamster
sdomacne zwěrje Haustier
sseno Heu
s jama Höhle (geol.)
s proznjeńca Hohlraum
spjas, psyk, psyck Hund
spsowa budka Hundehütte
spsowa wócka Hundeleine
spsowa rasa Hunderasse
sbeja Hündin
sšćěpjenje Impfung
sgóńtwiny instinkt Jagdtrieb
s młody psyk junger Hund
sklětka Käfig
szernkaty futer Körnerfutter
skanarik Kanarienvogel
skarnikel Kaninchen
skóccyna toaleta Katzenklo
skócor Kater
skóśetko Kätzchen
skócka Katze
spazora Kralle
swócka Leine
sstwórjenje Lebewesen
ssamjak männliches Tier
směšańc Mischling
sblaba Maul
skašeŕ, kašeŕk Maulkorb
smyš, myška Maus
smórska swinka Meerschweinchen
scaroba Nahrung
snopašk, nop Napf (klein, groß)
spapagaj Papagei
swótwardowanje, woplěwanje (Erhaltung) Pflege
scapa, paca Pfote
sratwa, wjelika myš Ratte
srewěr Revier
sgroź (gowjeza, krowjeca, swinjeca, kónjeca… - kójeńc) Stall (Rinder-, Schweine-, Pferde-)
sswinjeńc Schweinestall
skónjeńc Pferdestall
skrowjeńc Rinderstall
skurjeńc Hühnerstall
scycaŕ Säugetier
snopawa Schildkröte
sšnapac Schnabel
spysk, blaba Schnauze
sceslina Schuppen
swogon Schwanz
ssłanje Streu
szwěrje, skóśe Tier
schórosć Krankheit
sskótna gójcowka Tierärztin
sskótny gójc Tierarzt
sdom za zwěrjeta, zwěrjetny dom Tierheim
sdrěcowanje zwěrjetow Tierquälerei
ssćaklina Tollwut
spension za zwěrjeta Tierpension
sptašk Vogel
ssamica weibliches Tier
spapagajik Wellensittich
ssćenje Welpe
smały karnikel Zwergkaninchen
scoologiska loda Zoogeschäft
szwěrjetnica Zwinger
spśichylnosć Zuwendung
skosmy Fellhaare
w naśěgnuś aufziehen (Mechanismus)
wgnoj wuchytowaś ausmisten (Stall)
wdo rěcha spóraś Ordnung schaffen
wwusajźaś aussetzen
wpśiwězaś anbinden
wkusaś beißen
włajaś, blawkaś bellen
wbjerštowaś bürsten
wžraś fressen
wfutrowaś füttern
wdresěrowaś dressieren
wzežywiś ernähren
wwótkubłaś erziehen
wparskaś fauchen
wlětaś, leśeś fliegen
wšćěpiś impfen
wjachliś hecheln
wwuś heulen
wgnurcaś knurren
wdrapaś kratzen
wlizaś lecken
wwótwězaś losbinden
wgryzaś nagen
wmjawcaś miauen
wkjawcaś jaulen
wkastrěrowaś kastrieren
wwótwardowaś, woplěwaś pflegen
wšnekaś, šnekotaś picken
wse cysćiś (sich) putzen
wpipotaś piepsen
wcysto źaržaś sauber halten
wcycaś saugen
wsterilizěrowaś sterilisieren
wgrapsnuś, šnapnuś schnappen
wlaptaś, lapotaś schlecken
wsnuchotaś schnuppern
wpśechójźowaś se spazieren
wgraś spielen
whajckaś streicheln
wpiś trinken
wpśepytowaś untersuchen
wwiś, wijkotaś wedeln
wskowliś winseln
wzastaraś versorgen
wšwikotaś, tśikotaś zwitschern
wkubłaś züchten
apśiwisny anhänglich
akusaty bissig
amalsny flink
awjeliki groß
amały klein
aźiwy wild
apłošny, tšašywy scheu
achóry krank
agněśaty kuschelig
askludny zahm
adowěrny zutraulich
agrajkaty verspielt
acystysauber