Serbske šulske towaristwo z.t.
Zacuśa
Dolnoserbski
Deutsch
stšach Angst
sgórjenje (Missmut), gniw (Zorn) Ärger
swjasele Freude
swjasele, radosć Gefühl
sgluka Glück
sgramota Hass
ssmjaśe Lachen
swóstuda Langeweile
slawna, (guter Laune sein) byś dobreje mysli, (launenhaft sein) nykaty Laune
slubosć Liebe
szawisnosć Neid
sDaj mě na pokoj. Ruhe
směr Stille
szlěk, wuźěsenje Schreck
sbólosć, ból Schmerz
szawisć, zawisnosć Eifersucht
spóžedanje, póžednosć Sehnsucht
sžort, wjasele, špos Spaß
słdza Träne
sžałowanje, tužyca (Kummer) Trauer
strošt Trost
szacwibliwanje Verzweiflung
spłakanje Weinen
szłosć, rozgórjonosć Wut
sskobodnosć, zmužnosć Mut
sspokojnosć Zufriedenheit
wgóriś (se) (sich) ärgern
wwjaseliś (se) (sich) freuen
wwóstuźiś se, někomu se wóstuźujo (wird immer langweilger) (sich) langweilen, jemand langweilt sich
wsromaś se (sich) schämen
wcuś (se), zacuwaś (sich) fühlen
wkichotaś kichern
wsmjaś se lachen
wlubowaś lieben
wcuś, zacuwaś spüren
wžałowas trauern
wněkomu dobry byś, někogo rady měś mögen
wpłakaś weinen
agórniwy (grimmig), wobuzny (unfreundlich) ärgerlich
abójazny, tšašywy ängstlich
azranjony, skśiwźony beleidigt
asamotny einsam
azawisny eifersüchtig
azawidny neidisch
aźěkowny dankbar
abyś dobreje mysli gut gelaunt
awjasoły (fröhlich), bytšny (sonnig) heiter
anykaty launisch
awjasoły lustig
aměś dobru mysl, byś dobreje mysli gut gelaunt sein
aluby lieb
aglucny glücklich
askobodny, zmužny mutig
agnerlaty, warcaty mürrisch
apśijaśelny, pśijazny freundlich
anjepśijaśelny, njepśijazny unfreundlich
anerwozny nervös
apśijazny, luby nett
aměrny ruhig
akisały sauer
atšuchły schüchtern
asebjewědobny selbstbewusst
aśichy still
atužny traurig
anjewěsty, tšuchły (schüchtern) verlegen
anjewěsty unsicher
asćakły wütend
ama špatnu mysl, něchten jo špatneje myslischlecht gelaunt sein
Zacuśa
Dolnoserbski
Deutsch
stšach Angst
sgórjenje (Missmut), gniw (Zorn) Ärger
swjasele Freude
swjasele, radosć Gefühl
sgluka Glück
sgramota Hass
ssmjaśe Lachen
swóstuda Langeweile
slawna, (guter Laune sein) byś dobreje mysli, (launenhaft sein) nykaty Laune
slubosć Liebe
szawisnosć Neid
sDaj mě na pokoj. Ruhe
směr Stille
szlěk, wuźěsenje Schreck
sbólosć, ból Schmerz
szawisć, zawisnosć Eifersucht
spóžedanje, póžednosć Sehnsucht
sžort, wjasele, špos Spaß
słdza Träne
sžałowanje, tužyca (Kummer) Trauer
strošt Trost
szacwibliwanje Verzweiflung
spłakanje Weinen
szłosć, rozgórjonosć Wut
sskobodnosć, zmužnosć Mut
sspokojnosć Zufriedenheit
wgóriś (se) (sich) ärgern
wwjaseliś (se) (sich) freuen
wwóstuźiś se, někomu se wóstuźujo (wird immer langweilger) (sich) langweilen, jemand langweilt sich
wsromaś se (sich) schämen
wcuś (se), zacuwaś (sich) fühlen
wkichotaś kichern
wsmjaś se lachen
wlubowaś lieben
wcuś, zacuwaś spüren
wžałowas trauern
wněkomu dobry byś, někogo rady měś mögen
wpłakaś weinen
agórniwy (grimmig), wobuzny (unfreundlich) ärgerlich
abójazny, tšašywy ängstlich
azranjony, skśiwźony beleidigt
asamotny einsam
azawisny eifersüchtig
azawidny neidisch
aźěkowny dankbar
abyś dobreje mysli gut gelaunt
awjasoły (fröhlich), bytšny (sonnig) heiter
anykaty launisch
awjasoły lustig
aměś dobru mysl, byś dobreje mysli gut gelaunt sein
aluby lieb
aglucny glücklich
askobodny, zmužny mutig
agnerlaty, warcaty mürrisch
apśijaśelny, pśijazny freundlich
anjepśijaśelny, njepśijazny unfreundlich
anerwozny nervös
apśijazny, luby nett
aměrny ruhig
akisały sauer
atšuchły schüchtern
asebjewědobny selbstbewusst
aśichy still
atužny traurig
anjewěsty, tšuchły (schüchtern) verlegen
anjewěsty unsicher
asćakły wütend
ama špatnu mysl, něchten jo špatneje myslischlecht gelaunt sein