Serbske šulske towaristwo z.t.
Basliś
Dolnoserbski
Deutsch
swołojnik Bleistift
sbarwna papjera Buntpapier
sbarwik Buntstift
skolaža, collage Collage
sdrot Draht
stśirog, tśirožk Dreieck
srog, rožk Ecke
snitka Faden
szłožowańska papjera Faltpapier
sfilc Filz
sforma Form
szłośana papjera Goldpapier
sklapac Hammer
sdrjewo Holz
sdrjewjana kul(k)a Holzkugel
skšoma Kante
skarton Karton
slipk, lipadło Klebstoff
slipadło, lim Kleister
splastilin Knete
szgibk Knick, Falz
sprop, propik Korken
skrejz Kreis
skrepowa papjera Krepppapier
slapa, lapka Lappen
slineal Lineal
slinija Linie
sźěrka Loch (klein)
ssrjejź Mitte
smuster, model Muster, Modell
sglicka Nadel
sgózdź, gózdźik Nagel
spapa Pappe
srula papy Papprolle
sparla Perle
splastika Plastik
skwadrat Quadrat
s guma, raděrowak Radiergummi
srula, rulka Rolle (Gegenstand)
stejza, tejzka Schachtel
snožyce, nožycki Schere
sšnora, šnorka Schnur
sžyźana papjera Seidenpapier
sbok Seite
sšpic, špica Spitze
swušpicnik Anspitzer
ssukno Stoff
ssmuga, šlapka Streifen
s k piśeju spło Strohhalm
stapeta Tapete
sběła glina Ton
s pódłoženje, pódkładk Unterlage
sstyrirog, styrirožk Viereck
spśedłoga Vorlage, Entwurf
swósk Wachs
swata Watte
stkajaŕski ramik Webrahmen
swałma Wolle
sklěšće Zange
scasnikowa papjera Zeitungspapier
sbanśik Bändchen
s k piśeju spło Trinkhalm
wwótšmarnuś abstreichen
wwótnizaś (Perlen vom Faden), wóśěgnuś (Ring vom Finger, Hose, Strümpfe), wobetrěś, wutrěś (nasse Hände) abstreifen
wpowjesyś aufhängen
wnalipaś aufkleben
w wopytaś, wopytowaś ausprobieren
wwurězaś, wurězowaś, wustśigaś (mit der Schere) ausschneiden
wbasliś basteln
wwoblipaś, woblipowaś bekleben
wzgibnuś, zgibowaś biegen, falzen, knicken
wpśeštapiś, pśeštapaś durchstechen
wpśetyknuś, pśetykaś durchstecken
wzarěznuś, zarězowaś einschneiden
wzłožowaś falten und zusammenlegen
wplasć flechten
wźaržaś halten
wlipaś kleben
wformowaś (Kinder mit Knete u.ä.), měsyś (Teig, Muskeln) kneten
wknyšaś knüllen
wšyś nähen
wprasowaś, tłocyś pressen
wdrapaś (z raděrowakom), raděrowaś radieren
wtergaś reißen
wrězaś (allg.), stśigaś (mit einer Schere) schneiden
wwušpicniś, špicniś anspitzen
wtyknuś, tykaś stecken
wwušywaś sticken
wwobrośiś, wobraśaś umdrehen
wtkaś weben
wkresliś zeichnen
wzlipnuś, zlipaś, gromadu lipaś zusammenkleben
wgromadu scyniś, gromadu składowaś zusammenlegen
ašyroki breit
aśamny dunkel
apśewidny durchsichtig
arogaty, rožkaty eckig
ajadnobarwny, jadneje barwy einfarbig
akšuty fest
ažydki (flüssig), běžny (fließend) flüssig
akwětkaty geblümt
arowny gerade
asmugaty, smužkaty gestreift
adypkaty, typcheńkaty gepunktet
akarpickaty, typkaty getupft
agładki glatt
atwardy hart
aswětły hell
a kśickaty, woknyškaty kariert
alipaty klebrig
agropny rau
akulowaty rund
acysty sauber
akśiwy schief
aallg njerěšny, (wu)mazany schmutzig
akradosćiwy sorgfältig
adokradny genau
ašpicny spitz
awótšy scharf
atupy stumpf
aměki weich
azgněśony, sknyšony zerknittert
Basliś
Dolnoserbski
Deutsch
swołojnik Bleistift
sbarwna papjera Buntpapier
sbarwik Buntstift
skolaža, collage Collage
sdrot Draht
stśirog, tśirožk Dreieck
srog, rožk Ecke
snitka Faden
szłožowańska papjera Faltpapier
sfilc Filz
sforma Form
szłośana papjera Goldpapier
sklapac Hammer
sdrjewo Holz
sdrjewjana kul(k)a Holzkugel
skšoma Kante
skarton Karton
slipk, lipadło Klebstoff
slipadło, lim Kleister
splastilin Knete
szgibk Knick, Falz
sprop, propik Korken
skrejz Kreis
skrepowa papjera Krepppapier
slapa, lapka Lappen
slineal Lineal
slinija Linie
sźěrka Loch (klein)
ssrjejź Mitte
smuster, model Muster, Modell
sglicka Nadel
sgózdź, gózdźik Nagel
spapa Pappe
srula papy Papprolle
sparla Perle
splastika Plastik
skwadrat Quadrat
s guma, raděrowak Radiergummi
srula, rulka Rolle (Gegenstand)
stejza, tejzka Schachtel
snožyce, nožycki Schere
sšnora, šnorka Schnur
sžyźana papjera Seidenpapier
sbok Seite
sšpic, špica Spitze
swušpicnik Anspitzer
ssukno Stoff
ssmuga, šlapka Streifen
s k piśeju spło Strohhalm
stapeta Tapete
sběła glina Ton
s pódłoženje, pódkładk Unterlage
sstyrirog, styrirožk Viereck
spśedłoga Vorlage, Entwurf
swósk Wachs
swata Watte
stkajaŕski ramik Webrahmen
swałma Wolle
sklěšće Zange
scasnikowa papjera Zeitungspapier
sbanśik Bändchen
s k piśeju spło Trinkhalm
wwótšmarnuś abstreichen
wwótnizaś (Perlen vom Faden), wóśěgnuś (Ring vom Finger, Hose, Strümpfe), wobetrěś, wutrěś (nasse Hände) abstreifen
wpowjesyś aufhängen
wnalipaś aufkleben
w wopytaś, wopytowaś ausprobieren
wwurězaś, wurězowaś, wustśigaś (mit der Schere) ausschneiden
wbasliś basteln
wwoblipaś, woblipowaś bekleben
wzgibnuś, zgibowaś biegen, falzen, knicken
wpśeštapiś, pśeštapaś durchstechen
wpśetyknuś, pśetykaś durchstecken
wzarěznuś, zarězowaś einschneiden
wzłožowaś falten und zusammenlegen
wplasć flechten
wźaržaś halten
wlipaś kleben
wformowaś (Kinder mit Knete u.ä.), měsyś (Teig, Muskeln) kneten
wknyšaś knüllen
wšyś nähen
wprasowaś, tłocyś pressen
wdrapaś (z raděrowakom), raděrowaś radieren
wtergaś reißen
wrězaś (allg.), stśigaś (mit einer Schere) schneiden
wwušpicniś, špicniś anspitzen
wtyknuś, tykaś stecken
wwušywaś sticken
wwobrośiś, wobraśaś umdrehen
wtkaś weben
wkresliś zeichnen
wzlipnuś, zlipaś, gromadu lipaś zusammenkleben
wgromadu scyniś, gromadu składowaś zusammenlegen
ašyroki breit
aśamny dunkel
apśewidny durchsichtig
arogaty, rožkaty eckig
ajadnobarwny, jadneje barwy einfarbig
akšuty fest
ažydki (flüssig), běžny (fließend) flüssig
akwětkaty geblümt
arowny gerade
asmugaty, smužkaty gestreift
adypkaty, typcheńkaty gepunktet
akarpickaty, typkaty getupft
agładki glatt
atwardy hart
aswětły hell
a kśickaty, woknyškaty kariert
alipaty klebrig
agropny rau
akulowaty rund
acysty sauber
akśiwy schief
aallg njerěšny, (wu)mazany schmutzig
akradosćiwy sorgfältig
adokradny genau
ašpicny spitz
awótšy scharf
atupy stumpf
aměki weich
azgněśony, sknyšony zerknittert