Serbske šulske towaristwo z.t.
Grajki
Dolnoserbski
Deutsch
wjaseliś se (sich) freuen
rumowaś, zrumowaś aufräumen
wuźěliś, wuźělowaś austeilen
twariś bauen
pšašaś se ragen
dobyś, dobywaś gewinnen
schieben, schubsen: śišćaś drängeln
hyś pó něco / někogo holen
scyniś, scynjaś, połožyś hinlegen, hintun
kjaglowaś kegeln
měšaś mischen
šumliś, šumlowaś mogeln
daś sobu graś mitspielen lassen
dobry byś, rad měś mögen
gódaś raten
wjaseliś se sich freuen
pśewoblac (se), pśewoblekaś (se) (sich) verkleiden
graś, grajkaś spielen
tkaś, zatkaś stecken
łdgaś schwindeln
pytaś suchen
pówaliś, pówalaś umwerfen
zgubiś verlieren
naraźiś vorschlagen
płakaś weinen
chyśiś, chytaś werfen
kóstkowaś würfeln
pokazaś, pokazowaś zeigen
pśiglědaś, pśiglědowaś zuschauen
snałpa Affe
swuźeńske graśe Angelspiel
sgójcojski kofer Arztkoffer
sawto Auto
sbager Bagger
sbalo Ball
stwaŕski kašćik Baukasten
s(twaŕski) klock Bauklötzchen
swobrazowe knigły Bilderbuch
swobrazowy loto Bilderlotto
sdelkowe graśe Brettspiel
sknigły Buch
sbus Bus
scomputerowe graśe Computerspiel
sdomino Domino
splon Drachen
szeleznica Eisenbahn
selefant Elefant
skacka Ente
swósoł Esel
sawto wognjoweje wobory Feuerwehrauto
slětadło Flugzeug
sliška Fuchs
sgus Gans
sdobyśaŕ Gewinner
szemcygaŕ Hamster
swuchac Hase
shelikopter Hubschrauber
spjas Hund
skórtowe graśe Kartenspiel
skócka Katze
skjagel Kegel
schórobne awto Krankenwagen
snakładne awto Lastwagen
slegokamušk Legostein
sjabeŕ, jabrik Leiter
slaw Löwe
spówětšowy balon Luftballon
sbajkowe knigły Märchenbuch
smyš Maus
smemory Memory
smikado Mikado
ssobugrajaŕ Mitspieler
smodelowa zeleznicka Modelleisenbahn
sskalka Murmel
spapagaj Papagei
skóń Pferd
směstno Platz
spolicajske awto Polizeiauto
spupa, pupka Puppe
spupkowa póstolka Puppenbett
spupkowy wobrěd Puppengeschirr
spupkowy domcyk Puppenhaus
spupkowa suknicka Puppenkleid
spupkowa kuchnja Puppenküche
spupkowe meble Puppenmöbel
spupkowy wózyk Puppenwagen
spupkowa bujka Puppenwiege
spuzzle Puzzle
sryśaŕski grod Ritterburg
shympaty kónik, hympotak Schaukelpferd
słoź Schiff
snopawa Schildkröte
směstno k sejźenju Sitzplatz
sgraśe Spiel
sgrajna figura Spielfigur
sgrajna kórta Spielkarte
sgrajne pšawidło Spielregel
sgrajny telefon Spieltelefon
ssuknowe zwěrje Stofftier
stedij Teddy
stiger Tiger
straktor Traktor
szejgrawaŕ Verlierer
skóstka Würfel
skóstkowe graśe Würfelspiel
scebra Zebra
arožkaty eckig
awopacny falsch
awjasoły fröhlich
awjeliki groß
amały klein
awjasoły, luštny lustig
apšawy richtig
akulowaty rund
awjele viel
amałowenig
Grajki
Dolnoserbski
Deutsch
wjaseliś se (sich) freuen
rumowaś, zrumowaś aufräumen
wuźěliś, wuźělowaś austeilen
twariś bauen
pšašaś se ragen
dobyś, dobywaś gewinnen
schieben, schubsen: śišćaś drängeln
hyś pó něco / někogo holen
scyniś, scynjaś, połožyś hinlegen, hintun
kjaglowaś kegeln
měšaś mischen
šumliś, šumlowaś mogeln
daś sobu graś mitspielen lassen
dobry byś, rad měś mögen
gódaś raten
wjaseliś se sich freuen
pśewoblac (se), pśewoblekaś (se) (sich) verkleiden
graś, grajkaś spielen
tkaś, zatkaś stecken
łdgaś schwindeln
pytaś suchen
pówaliś, pówalaś umwerfen
zgubiś verlieren
naraźiś vorschlagen
płakaś weinen
chyśiś, chytaś werfen
kóstkowaś würfeln
pokazaś, pokazowaś zeigen
pśiglědaś, pśiglědowaś zuschauen
snałpa Affe
swuźeńske graśe Angelspiel
sgójcojski kofer Arztkoffer
sawto Auto
sbager Bagger
sbalo Ball
stwaŕski kašćik Baukasten
s(twaŕski) klock Bauklötzchen
swobrazowe knigły Bilderbuch
swobrazowy loto Bilderlotto
sdelkowe graśe Brettspiel
sknigły Buch
sbus Bus
scomputerowe graśe Computerspiel
sdomino Domino
splon Drachen
szeleznica Eisenbahn
selefant Elefant
skacka Ente
swósoł Esel
sawto wognjoweje wobory Feuerwehrauto
slětadło Flugzeug
sliška Fuchs
sgus Gans
sdobyśaŕ Gewinner
szemcygaŕ Hamster
swuchac Hase
shelikopter Hubschrauber
spjas Hund
skórtowe graśe Kartenspiel
skócka Katze
skjagel Kegel
schórobne awto Krankenwagen
snakładne awto Lastwagen
slegokamušk Legostein
sjabeŕ, jabrik Leiter
slaw Löwe
spówětšowy balon Luftballon
sbajkowe knigły Märchenbuch
smyš Maus
smemory Memory
smikado Mikado
ssobugrajaŕ Mitspieler
smodelowa zeleznicka Modelleisenbahn
sskalka Murmel
spapagaj Papagei
skóń Pferd
směstno Platz
spolicajske awto Polizeiauto
spupa, pupka Puppe
spupkowa póstolka Puppenbett
spupkowy wobrěd Puppengeschirr
spupkowy domcyk Puppenhaus
spupkowa suknicka Puppenkleid
spupkowa kuchnja Puppenküche
spupkowe meble Puppenmöbel
spupkowy wózyk Puppenwagen
spupkowa bujka Puppenwiege
spuzzle Puzzle
sryśaŕski grod Ritterburg
shympaty kónik, hympotak Schaukelpferd
słoź Schiff
snopawa Schildkröte
směstno k sejźenju Sitzplatz
sgraśe Spiel
sgrajna figura Spielfigur
sgrajna kórta Spielkarte
sgrajne pšawidło Spielregel
sgrajny telefon Spieltelefon
ssuknowe zwěrje Stofftier
stedij Teddy
stiger Tiger
straktor Traktor
szejgrawaŕ Verlierer
skóstka Würfel
skóstkowe graśe Würfelspiel
scebra Zebra
arožkaty eckig
awopacny falsch
awjasoły fröhlich
awjeliki groß
amały klein
awjasoły, luštny lustig
apšawy richtig
akulowaty rund
awjele viel
amałowenig