Serbske šulske towaristwo z.t.
Sad
Dolnoserbski
Deutsch
swótpadanki Abfall
sananas Ananas
sjabłuko Apfel
sjabłukowy bom Apfelbaum
sjabłukowy mazańc Apfelkuchen
sjabłukowa mucka Apfelmus
sjabłukowa mězga Apfelsaft
sapelsina Apfelsine
sjabłukowa sorta Apfelsorte
saprikoza Aprikose
saubergina Aubergine
sbanana Banane
sjagoda Beere
sgrědka Beet
swoprošenje Bestäubung
skšuška Birne
scarnica Blaubeere
skwiśonka Blüte
sśernjowka Brombeere
sdatla Dattel
swumězgowak Entsafter
ssłynica, słynicka Erdbeere
ssłynicowa rostlinka Erdbeerpflanze
swopadany sad Fallobst
sbarwa Farbe
sfiga Feige
sflaša, flaška Flasche
sflak, flack Fleck
sforma Form
spłod Frucht
spłodowe měso Fruchtfleisch
szagroda, zagrodka Garten
sstrowje, strowosć Gesundheit
srostlinarnja Gewächshaus
sgrapefruit Grapefruit
swórješk, lěšćink Haselnuss
skóža Haut
scarnica Heidelbeere
smalina Himbeere
smalinowy krick Himbeerstrauch
smjodowa melona Honigmelone
sjanowka, grankata hendryška Johannisbeere
sjanowkowy krick Johannisbeerstrauch
sklěwk, klěwašk Keimling
spacka Kern
s(packaty) wobłonk, wobgryzk Kerngehäuse
spackaty sad Kernobst
swišnjowy bom Kirschbaum
swišnja Kirsche
skiwi Kiwi
swijata rostlina Kletterpflanze
spupk, bublišk Knospe
skokosowy wórjech Kokosnuß
skompot, pśiběranje Kompott
stykańc, mazańc Kuchen
sskładowanje Lagerung
slimeta Limette
smandarina Mandarine
smarmelada Marmelade
smarona Marone
smelona Melone
snektarina Nektarine
swórjech Nuss
ssad Obst
ssadowy bom Obstbaum
ssadowy salat Obstsalat
ssadowa sorta Obstsorte
soliwa Olive
soranža Orange
soranžowa mězga Orangensaft
spampelmuza Pampelmuse
srjaschen Pfirsich
srostlina Pflanze
sslěwka Pflaume
splantaža Plantage
spogjarzlinka, pogjarzlina Preiselbeere
sprasa Presse
sdula Quitte
srozynka, rozyna Rosine
smězga Saft
ssemje Samen
sškódnik Schädling
słupinka, łupina (Kartoffeln, Banane u.ä.), škórpinka, škórpina (Nuss, Ei u.ä.), wóttłucki (Getreidearten) Schale
splěseń, plěsniwy flack Schimmel, schimmelige Stelle
ssłyńcko Sonne
ssorta Sorte
sbubańka, hendryška Stachelbeere
spackaty sad Steinobst
swogonk (bei Früchten, Blättern), Stiel
skijašk Stengel
skrick Strauch
ssadowa łuka Streuobstwiese
skusk, kus Stück
społudnjo, pódpołdnjo Süden
spódpołdnjowy płod Südfrucht
storta Torte
sgranka, grana Traube
ssušony płod, pjaconka Trockenfrucht
switamin Vitamine
sglinicka Walderdbeere
swórjech Walnuss
swódna melona Wassermelone
swinowy pšut Weinrebe
swinowy keŕ Weinstock
swinowa granka, grana Weintraube
styźeńske wiki Wochenmarkt
scitrona Zitrone
scitronowy bom Zitronenbaum
scitronowa mězga Zitronensaft
scitronowy płod Zitrusfrucht
sslěwka Zwetschge
wcerwikojty, cerwjaty madig, wurmstichig
wwótrězaś (allgemein), wótkšajaś (Lebensmittel), wótstśigaś (mit einer Schere) abschneiden
wkubłaś anbauen
wsajźaś anpflanzen
wzezběraś aufsammeln
wwutłocyś ausdrücken
wwulapotaś, zjěsć (ze łžycu) auslöffeln
wwutłocyś auspressen
wwupytaś aussuchen
wpjac backen
wwopłoźiś befruchten
wpóscynjaś (Brot, Brötchen), wobsajíś (Sitzplatz), pókłasć (Fläche u.ä.) belegen
wkwisć blühen
wpśerězaś, pśekšajaś (Lebensmittel) durchschneiden
wzawariś einkochen
wměś (haben), byś zalicony (enthalten sein) enthalten
w wopśimjeś beinhalten
w wupackowaś (Obst) entkernen
wwumězgowaś entsaften
wwupackowaś entsteinen
wzakwisć (anfangen), rozkwisć (voll) erblühen
wžněś ernten
wjěsć Essen
wdo połojcowu źěliś halbieren
wwisaś hängen
wkupiś kaufen
wknyknuś, knykaś (Laut), knapnuś, knapaś (Nuss) knacken
wskładowaś lagern
wsobu jěsć mitessen
wsajźiś, sajźaś pflanzen
wwobsajźaś bepflanzen
wtergaś (reißend/Obst u.ä.), wótšćipas (abzwicken/Blumen, Blätter) pflücken
wprasowaś (technisch), wutłocyś (Obst u.ä.), śišćaś (zwängen) pressen
wzdrjaś reifen
wnuchaś (schnuppern), wónjaś (Geruch verbreiten) riechen
wseś säen
wškóźeś schaden
wběliś schälen
wsłoźeś schmecken
wrězaś schneiden
wtśěsć (se) schütteln
wšćitaś schützen
wkaliś (mit Wasser) spritzen
wsłodcyś süßen
wpiś trinken
wsušyś trocknen
wrozmnožyś vermehren
wsprěty/a/e verschrumpelt
wzeschnuś vertrocknen
wdo styrich źělow źěliś vierteln
wrosć, narosć wachsen
wmyś, wumyś waschen
wrozkuskowaś zerkleinern
wrozrězaś, rozkšajaś (Lebensmittel) zerschneiden
wcukrowaś, pócukrowaś zuckern
wwónjaś duften
wsoliś, wósoliś salzen
apódobny ähnlich
awoblubowany beliebt
atuni billig
agórki bitter
amódry blau
ašyroki breit
apisany bunt
atłusty dick
aśamnomódry dunkelblau
aśańki dünn
ajědny, k jěźi essbar
aeksotiski exotisch
agnijaty, nagnity faulig
atwardy fest
amokšowaty feucht
afryšny frisch
ažołty gelb
astrowy gesund
asušony getrocknet
agładki glatt
awjeliki groß
azeleny grün
aźaržaty haltbar
amały klein
akśiwy krumm
apódłujki länglich
alylowaty lila
amukowaty mehlig
amokšy nass
aoranžowy orange
aškropawy rauh
azdrjały reif
asery roh
acerwjeny rot
acerwjenkowaty rötlich
akulowaty rund
aropaty runzelig
amězgowaty saftig
akisały sauer
asplěsniwy schimmelig
awuski schmal
asłyńcny sonnig
aštapaty stachelig
asłodki süß
adrogi teuer
asuchy trocken
anjezdrjały unreif
askazony verdorben
azeschnuty vertrocknet
awjele viel
aměki weich
amałowenig
Sad
Dolnoserbski
Deutsch
swótpadanki Abfall
sananas Ananas
sjabłuko Apfel
sjabłukowy bom Apfelbaum
sjabłukowy mazańc Apfelkuchen
sjabłukowa mucka Apfelmus
sjabłukowa mězga Apfelsaft
sapelsina Apfelsine
sjabłukowa sorta Apfelsorte
saprikoza Aprikose
saubergina Aubergine
sbanana Banane
sjagoda Beere
sgrědka Beet
swoprošenje Bestäubung
skšuška Birne
scarnica Blaubeere
skwiśonka Blüte
sśernjowka Brombeere
sdatla Dattel
swumězgowak Entsafter
ssłynica, słynicka Erdbeere
ssłynicowa rostlinka Erdbeerpflanze
swopadany sad Fallobst
sbarwa Farbe
sfiga Feige
sflaša, flaška Flasche
sflak, flack Fleck
sforma Form
spłod Frucht
spłodowe měso Fruchtfleisch
szagroda, zagrodka Garten
sstrowje, strowosć Gesundheit
srostlinarnja Gewächshaus
sgrapefruit Grapefruit
swórješk, lěšćink Haselnuss
skóža Haut
scarnica Heidelbeere
smalina Himbeere
smalinowy krick Himbeerstrauch
smjodowa melona Honigmelone
sjanowka, grankata hendryška Johannisbeere
sjanowkowy krick Johannisbeerstrauch
sklěwk, klěwašk Keimling
spacka Kern
s(packaty) wobłonk, wobgryzk Kerngehäuse
spackaty sad Kernobst
swišnjowy bom Kirschbaum
swišnja Kirsche
skiwi Kiwi
swijata rostlina Kletterpflanze
spupk, bublišk Knospe
skokosowy wórjech Kokosnuß
skompot, pśiběranje Kompott
stykańc, mazańc Kuchen
sskładowanje Lagerung
slimeta Limette
smandarina Mandarine
smarmelada Marmelade
smarona Marone
smelona Melone
snektarina Nektarine
swórjech Nuss
ssad Obst
ssadowy bom Obstbaum
ssadowy salat Obstsalat
ssadowa sorta Obstsorte
soliwa Olive
soranža Orange
soranžowa mězga Orangensaft
spampelmuza Pampelmuse
srjaschen Pfirsich
srostlina Pflanze
sslěwka Pflaume
splantaža Plantage
spogjarzlinka, pogjarzlina Preiselbeere
sprasa Presse
sdula Quitte
srozynka, rozyna Rosine
smězga Saft
ssemje Samen
sškódnik Schädling
słupinka, łupina (Kartoffeln, Banane u.ä.), škórpinka, škórpina (Nuss, Ei u.ä.), wóttłucki (Getreidearten) Schale
splěseń, plěsniwy flack Schimmel, schimmelige Stelle
ssłyńcko Sonne
ssorta Sorte
sbubańka, hendryška Stachelbeere
spackaty sad Steinobst
swogonk (bei Früchten, Blättern), Stiel
skijašk Stengel
skrick Strauch
ssadowa łuka Streuobstwiese
skusk, kus Stück
społudnjo, pódpołdnjo Süden
spódpołdnjowy płod Südfrucht
storta Torte
sgranka, grana Traube
ssušony płod, pjaconka Trockenfrucht
switamin Vitamine
sglinicka Walderdbeere
swórjech Walnuss
swódna melona Wassermelone
swinowy pšut Weinrebe
swinowy keŕ Weinstock
swinowa granka, grana Weintraube
styźeńske wiki Wochenmarkt
scitrona Zitrone
scitronowy bom Zitronenbaum
scitronowa mězga Zitronensaft
scitronowy płod Zitrusfrucht
sslěwka Zwetschge
wcerwikojty, cerwjaty madig, wurmstichig
wwótrězaś (allgemein), wótkšajaś (Lebensmittel), wótstśigaś (mit einer Schere) abschneiden
wkubłaś anbauen
wsajźaś anpflanzen
wzezběraś aufsammeln
wwutłocyś ausdrücken
wwulapotaś, zjěsć (ze łžycu) auslöffeln
wwutłocyś auspressen
wwupytaś aussuchen
wpjac backen
wwopłoźiś befruchten
wpóscynjaś (Brot, Brötchen), wobsajíś (Sitzplatz), pókłasć (Fläche u.ä.) belegen
wkwisć blühen
wpśerězaś, pśekšajaś (Lebensmittel) durchschneiden
wzawariś einkochen
wměś (haben), byś zalicony (enthalten sein) enthalten
w wopśimjeś beinhalten
w wupackowaś (Obst) entkernen
wwumězgowaś entsaften
wwupackowaś entsteinen
wzakwisć (anfangen), rozkwisć (voll) erblühen
wžněś ernten
wjěsć Essen
wdo połojcowu źěliś halbieren
wwisaś hängen
wkupiś kaufen
wknyknuś, knykaś (Laut), knapnuś, knapaś (Nuss) knacken
wskładowaś lagern
wsobu jěsć mitessen
wsajźiś, sajźaś pflanzen
wwobsajźaś bepflanzen
wtergaś (reißend/Obst u.ä.), wótšćipas (abzwicken/Blumen, Blätter) pflücken
wprasowaś (technisch), wutłocyś (Obst u.ä.), śišćaś (zwängen) pressen
wzdrjaś reifen
wnuchaś (schnuppern), wónjaś (Geruch verbreiten) riechen
wseś säen
wškóźeś schaden
wběliś schälen
wsłoźeś schmecken
wrězaś schneiden
wtśěsć (se) schütteln
wšćitaś schützen
wkaliś (mit Wasser) spritzen
wsłodcyś süßen
wpiś trinken
wsušyś trocknen
wrozmnožyś vermehren
wsprěty/a/e verschrumpelt
wzeschnuś vertrocknen
wdo styrich źělow źěliś vierteln
wrosć, narosć wachsen
wmyś, wumyś waschen
wrozkuskowaś zerkleinern
wrozrězaś, rozkšajaś (Lebensmittel) zerschneiden
wcukrowaś, pócukrowaś zuckern
wwónjaś duften
wsoliś, wósoliś salzen
apódobny ähnlich
awoblubowany beliebt
atuni billig
agórki bitter
amódry blau
ašyroki breit
apisany bunt
atłusty dick
aśamnomódry dunkelblau
aśańki dünn
ajědny, k jěźi essbar
aeksotiski exotisch
agnijaty, nagnity faulig
atwardy fest
amokšowaty feucht
afryšny frisch
ažołty gelb
astrowy gesund
asušony getrocknet
agładki glatt
awjeliki groß
azeleny grün
aźaržaty haltbar
amały klein
akśiwy krumm
apódłujki länglich
alylowaty lila
amukowaty mehlig
amokšy nass
aoranžowy orange
aškropawy rauh
azdrjały reif
asery roh
acerwjeny rot
acerwjenkowaty rötlich
akulowaty rund
aropaty runzelig
amězgowaty saftig
akisały sauer
asplěsniwy schimmelig
awuski schmal
asłyńcny sonnig
aštapaty stachelig
asłodki süß
adrogi teuer
asuchy trocken
anjezdrjały unreif
askazony verdorben
azeschnuty vertrocknet
awjele viel
aměki weich
amałowenig