Serbske šulske towaristwo z.t.
Mójo śěło
Dolnoserbski
Deutsch
sžyła, žyłka Ader
sruka, rucka Arm
sdych Atem
sdychanje Atmung
swoko, wócko Auge
sbarwa wócowu Augenfarbe
swobwóco Augenbraue
spówoko, pówócko Augenlid
sbroda Bart
sgibnjenje, pógib Bewegung
sbrjuch Bauch
spup, pupk Bauchnabel
sAnat.: panwej Becken
snoga Bein
spuchor Blase
skšej Blut
sslěpy, -a Blinde (die, der)
sgłuchy, -a Taube (die, der)
skšejny wobběg Blutkreislauf
sgruź, Busen: nadro Brust
scrjowo Darm
stłusty palc Daumen
słokś Ellbogen
s ropaty faltig, runzlig (Haut des Menschen)
spěsć Faust
spěta Ferse
spalc Finger
s(palcowy) nokś Fingernagel
spalcowy kónjack Fingerspitze
směso Fleisch
snoga Fuß
snozyne zgibadło Fußgelenk
sstopa, vom Schuh: pódašwja Fußsohle
szuby (alle Zähne), kusadła (pejoratwinje/abwertend) Gebiss
smysl Gedanke
smórzgi Gehirn
szgibadło Gelenk
ssłod, šmek Geschmack
swoblico Gesicht
swaga, Schwere: śěža Gewicht
swłos, Pl.: włose, włosy Haar
sšyja Hals
sruka, rucka Hand
sdłoń Handfläche
srucne zgibadło Handgelenk
skóža Haut
sbarwa kóže Hautfarbe
swutšoba Herz
sslězna głowa Hinterkopf
s dybnjenje wutšoby, dybotanje wutšoby (regelmäßig) Herzschlag ein
ssłuchałko Hörgerät
skłud Hüfte
spódguba, umg.: broda Kinn
smały palc kleiner Finger
skoleno Knie
spalcowa kóstka (Finger-), glozonk (Fuß-) Knöchel
skósć Knochen
sgłowa Kopf
sśěło Körper
sźěl śěła Körperteil
sśěłowa hygiena Körperpflege
sguba Lippe
skuźera, kuźerka Locke (Löckchen)
spłuca Lunge
sžołdk Magen
ssrjejźny palc Mittelfinger
sguba (Mundraum), Mund
sgubny kut Mundwinkel
smuskel Muskel
stył Nacken
snokś (Finger-, Zehen-) Nagel
scycak, cycowy zub Milchzahn
snožycki za nokśe Nagelschere
snos Nase
snerka Niere
szwjerchna ruka Oberarm
ssćogno Oberschenkel
swuchowa lapka Ohrläppchen
swucho Ohr
sorgan Organ
sritka, slědk Po
spuls Puls
spjeršćenjowy palc Ringfinger
skorabja Rippen
skśebjat Rücken
skislik Sauerstoff
spěga Sommersprosse
snop, pejor.: kólba Schädel
spsyki Schläfe
sgižla Schienbein
sramje Schulter
skšac, kšoceń Schritt
sskelet Skelett
srěc Sprache
sgłos Stimme
scoło Stirn
sspódna ruka Unterarm
sspódna noga Unterschenkel
swena Vene
spóžywanje Verdauung
sbrjuško Wade
slico, licko Wange
smykawki, mykawka (ein Wimperhaar) Wimper
spaśeŕ Wirbel
srěp Wirbelsäule
szub Zahn
spalc (nozyny) Zeh
snozyny nokś Zehennagel
sdrugi palc, pokazowaŕ Zeigefinger
sjězyk Zunge
s(zubna) šćerba Zahnlücke
wpópadnuś fangen
wwurownaś (se) (sich) aufrichten
wpógibaś (se), pógibowaś (se) (sich) bewegen
wzechylaś se (sich) bücken
wlagnuś se, (sich) hinlegen
wscyniś, połožyś (ablegen) hintun
wwobrośiś (se) (sich) umdrehen
wwóttrěś, wutrěś abwischen
wpśimaś, pśimnuś anfassen
wdychaś atmen
wstawaś, stanuś aufstehen
wwudychaś ausatmen
wkusaś, kusnuś beißen
wwobglědowaś beobachten
wzechylaś (se), zechyliś, Arm, Knie: zegibnuś beugen
wmikotaś, mykotaś blinzeln
wmysliś denken
wwustrěś (se), sich lang machen: natśěgaś se strecken
wum eine Achse: wjerśeś, wobwjertaś, sich wenden:drehen
wjěsć essen
wpópadnuś, pópadowaś fangen
wšepnuś, šepotaś flüstern
wcuś, zacuwaś fühlen
wdaś, dawaś geben
whyś, chójźis gehen
wpśimnuś, pśimaś greifen
wsłyšaś, słuchaś hören
wźaržaś halten
wskocyś, skokaś hüpfen
wkusaś kauen
włakosćiś, łaskotaś kitzeln
wklatśnuś, klatśaś klatschen
wlězć, łazyś klettern
wkólenkowaś knien
wdrapotaś kraulen
wlězć, łazyś kriechen
wsmjaś se lachen
wgnaś, ganjaś laufen
wsłuchaś, heimlich: pódsłuchaś lauschen
wlažaś liegen
wmólowaś malen
wbraś, wześ nehmen
wnygaś nicken
wstaraś se pflegen
wduś pusten
wšurowaś reiben
wgnaś, smaliś, rubaś rennen
wpowědaś reden
wwónjaś (Geruch verbreiten), cuś (Geruch wahrnehmen), nuchaś (schnuppern) riechen
wwołaś rufen
wspaś schlafen
wspóžrěś, spóžeraś schlucken
wtśěsć (se) schütteln
wsłoźeś, šmekowaś schmecken
wskocyś, skokaś springen
wallg.: rězaś, kšajaś (Lebensmittel), stśigaś (mit der Schere) schneiden
wdrěś se, sehr laut: kśikaś se schreien
wpisaś schreiben
wznojś se schwitzen
wwiźeś, glědaś (schauen) sehen
wspiwaś singen
wsejźeś sitzen
wgraś, grajkaś spielen
wcuś, zacuwaś spüren
wteptaś stampfen
wstojaś stehen
whajckaś streicheln
wrejowaś tanzen
wsmasaś tasten
wcowaś träumen
wpiś trinken
wwobejmjeś (se) umarmen
wpłakaś weinen
wpóžywaś verdauen
wchyśiś, chytaś werfen
wkresliś zeichnen
wpokazaś, pokazowaś zeigen
wšćipnuś zwicken
wmykotaś, zmyrknuś zwinkern
wzadychaś einatmen
wwurownaś se sich ausstrecken
wgroniś (něco) sagen (etwas)
wwulicowaś erzählen
achwataś eilig laufen
ablědy, -a, -e blass
atłusty, -a, -e dick
aslěpy, -a, -e blind
adobry, -a, -e gut
ašpatny, -a, -e schlecht
azgibny, -a, -e, pógibny, -a, -e beweglich
apšosty, -a, -e steif
aśamny, -a, -e dunkel
aze śamneju kóžu, śamnokóžaty, -a, -e dunkelhäutig
aśamnowłosaty dunkelhaarig
agłuchy, -a, -e gehörlos
aśańki, -a, -e dünn
aměrny, -a, -e ruhig
acuśniwy, -a, -e empfindlich
agłodny, -a, -e hungrig
anajězony, -a, -e satt
amócny, -a, -e stark
astrowy, -a, -e gesund
agładki, -a, -e glatt
awjeliki, -a, -e groß
aswětly, -a, -e hell
aze swětłeju kóžu, swětłokóžaty, -a, -e hellhäutig
amały, -a, -e klein
achóry, -a, -ekrank
Mójo śěło
Dolnoserbski
Deutsch
sžyła, žyłka Ader
sruka, rucka Arm
sdych Atem
sdychanje Atmung
swoko, wócko Auge
sbarwa wócowu Augenfarbe
swobwóco Augenbraue
spówoko, pówócko Augenlid
sbroda Bart
sgibnjenje, pógib Bewegung
sbrjuch Bauch
spup, pupk Bauchnabel
sAnat.: panwej Becken
snoga Bein
spuchor Blase
skšej Blut
sslěpy, -a Blinde (die, der)
sgłuchy, -a Taube (die, der)
skšejny wobběg Blutkreislauf
sgruź, Busen: nadro Brust
scrjowo Darm
stłusty palc Daumen
słokś Ellbogen
s ropaty faltig, runzlig (Haut des Menschen)
spěsć Faust
spěta Ferse
spalc Finger
s(palcowy) nokś Fingernagel
spalcowy kónjack Fingerspitze
směso Fleisch
snoga Fuß
snozyne zgibadło Fußgelenk
sstopa, vom Schuh: pódašwja Fußsohle
szuby (alle Zähne), kusadła (pejoratwinje/abwertend) Gebiss
smysl Gedanke
smórzgi Gehirn
szgibadło Gelenk
ssłod, šmek Geschmack
swoblico Gesicht
swaga, Schwere: śěža Gewicht
swłos, Pl.: włose, włosy Haar
sšyja Hals
sruka, rucka Hand
sdłoń Handfläche
srucne zgibadło Handgelenk
skóža Haut
sbarwa kóže Hautfarbe
swutšoba Herz
sslězna głowa Hinterkopf
s dybnjenje wutšoby, dybotanje wutšoby (regelmäßig) Herzschlag ein
ssłuchałko Hörgerät
skłud Hüfte
spódguba, umg.: broda Kinn
smały palc kleiner Finger
skoleno Knie
spalcowa kóstka (Finger-), glozonk (Fuß-) Knöchel
skósć Knochen
sgłowa Kopf
sśěło Körper
sźěl śěła Körperteil
sśěłowa hygiena Körperpflege
sguba Lippe
skuźera, kuźerka Locke (Löckchen)
spłuca Lunge
sžołdk Magen
ssrjejźny palc Mittelfinger
sguba (Mundraum), Mund
sgubny kut Mundwinkel
smuskel Muskel
stył Nacken
snokś (Finger-, Zehen-) Nagel
scycak, cycowy zub Milchzahn
snožycki za nokśe Nagelschere
snos Nase
snerka Niere
szwjerchna ruka Oberarm
ssćogno Oberschenkel
swuchowa lapka Ohrläppchen
swucho Ohr
sorgan Organ
sritka, slědk Po
spuls Puls
spjeršćenjowy palc Ringfinger
skorabja Rippen
skśebjat Rücken
skislik Sauerstoff
spěga Sommersprosse
snop, pejor.: kólba Schädel
spsyki Schläfe
sgižla Schienbein
sramje Schulter
skšac, kšoceń Schritt
sskelet Skelett
srěc Sprache
sgłos Stimme
scoło Stirn
sspódna ruka Unterarm
sspódna noga Unterschenkel
swena Vene
spóžywanje Verdauung
sbrjuško Wade
slico, licko Wange
smykawki, mykawka (ein Wimperhaar) Wimper
spaśeŕ Wirbel
srěp Wirbelsäule
szub Zahn
spalc (nozyny) Zeh
snozyny nokś Zehennagel
sdrugi palc, pokazowaŕ Zeigefinger
sjězyk Zunge
s(zubna) šćerba Zahnlücke
wpópadnuś fangen
wwurownaś (se) (sich) aufrichten
wpógibaś (se), pógibowaś (se) (sich) bewegen
wzechylaś se (sich) bücken
wlagnuś se, (sich) hinlegen
wscyniś, połožyś (ablegen) hintun
wwobrośiś (se) (sich) umdrehen
wwóttrěś, wutrěś abwischen
wpśimaś, pśimnuś anfassen
wdychaś atmen
wstawaś, stanuś aufstehen
wwudychaś ausatmen
wkusaś, kusnuś beißen
wwobglědowaś beobachten
wzechylaś (se), zechyliś, Arm, Knie: zegibnuś beugen
wmikotaś, mykotaś blinzeln
wmysliś denken
wwustrěś (se), sich lang machen: natśěgaś se strecken
wum eine Achse: wjerśeś, wobwjertaś, sich wenden:drehen
wjěsć essen
wpópadnuś, pópadowaś fangen
wšepnuś, šepotaś flüstern
wcuś, zacuwaś fühlen
wdaś, dawaś geben
whyś, chójźis gehen
wpśimnuś, pśimaś greifen
wsłyšaś, słuchaś hören
wźaržaś halten
wskocyś, skokaś hüpfen
wkusaś kauen
włakosćiś, łaskotaś kitzeln
wklatśnuś, klatśaś klatschen
wlězć, łazyś klettern
wkólenkowaś knien
wdrapotaś kraulen
wlězć, łazyś kriechen
wsmjaś se lachen
wgnaś, ganjaś laufen
wsłuchaś, heimlich: pódsłuchaś lauschen
wlažaś liegen
wmólowaś malen
wbraś, wześ nehmen
wnygaś nicken
wstaraś se pflegen
wduś pusten
wšurowaś reiben
wgnaś, smaliś, rubaś rennen
wpowědaś reden
wwónjaś (Geruch verbreiten), cuś (Geruch wahrnehmen), nuchaś (schnuppern) riechen
wwołaś rufen
wspaś schlafen
wspóžrěś, spóžeraś schlucken
wtśěsć (se) schütteln
wsłoźeś, šmekowaś schmecken
wskocyś, skokaś springen
wallg.: rězaś, kšajaś (Lebensmittel), stśigaś (mit der Schere) schneiden
wdrěś se, sehr laut: kśikaś se schreien
wpisaś schreiben
wznojś se schwitzen
wwiźeś, glědaś (schauen) sehen
wspiwaś singen
wsejźeś sitzen
wgraś, grajkaś spielen
wcuś, zacuwaś spüren
wteptaś stampfen
wstojaś stehen
whajckaś streicheln
wrejowaś tanzen
wsmasaś tasten
wcowaś träumen
wpiś trinken
wwobejmjeś (se) umarmen
wpłakaś weinen
wpóžywaś verdauen
wchyśiś, chytaś werfen
wkresliś zeichnen
wpokazaś, pokazowaś zeigen
wšćipnuś zwicken
wmykotaś, zmyrknuś zwinkern
wzadychaś einatmen
wwurownaś se sich ausstrecken
wgroniś (něco) sagen (etwas)
wwulicowaś erzählen
achwataś eilig laufen
ablědy, -a, -e blass
atłusty, -a, -e dick
aslěpy, -a, -e blind
adobry, -a, -e gut
ašpatny, -a, -e schlecht
azgibny, -a, -e, pógibny, -a, -e beweglich
apšosty, -a, -e steif
aśamny, -a, -e dunkel
aze śamneju kóžu, śamnokóžaty, -a, -e dunkelhäutig
aśamnowłosaty dunkelhaarig
agłuchy, -a, -e gehörlos
aśańki, -a, -e dünn
aměrny, -a, -e ruhig
acuśniwy, -a, -e empfindlich
agłodny, -a, -e hungrig
anajězony, -a, -e satt
amócny, -a, -e stark
astrowy, -a, -e gesund
agładki, -a, -e glatt
awjeliki, -a, -e groß
aswětly, -a, -e hell
aze swětłeju kóžu, swětłokóžaty, -a, -e hellhäutig
amały, -a, -e klein
achóry, -a, -ekrank