Serbske šulske towaristwo z.t.
Kócka
Dolnoserbski
Deutsch
sgjarb Buckel
sfuter z tejzki Dosenfutter
skóža Fell
sgótowy futer Fertigfutter
směso Fleisch
skócor Kater
skócka Katze
skóccyne źurka Katzenklappe
skóccyny rožk Katzenklo
skóccyny kórb koči korbik Katzenkorb
spazora Kralle
sdrapański bom, bom za drapanje Kratzbaum
smyš Maus
spaca, packa Pfote
swogon Schwanz
sgrajki Spielzeug
ssuchy futer Trockenfutter
wse myś (sich) putzen
wkusaś beißen
włapiś fangen
wparskaś fauchen
wgóniś jagen
wzalězć, łazyś klettern
wdrapaś kratzen
wlizaś lecken
wmjawcaś miauen
wcycaś (daś) säugen (lassen)
wkšajźu hyś, se mykaś schleichen
wwóstśiś schärfen
wgrajkaś, graś spielen
wskokaś springen
aslěpy blind
apógibny, lasny gelenkig
ašykowny geschickt
agłosnje laut
asćicha leise
acyste sauber
awótśe scharf
ašpicne spitz
atupe stumpf
agrajkate verspielt
aměke weich
aźiwy/a/e, źiwje byś wild, wild sein
Kócka
Dolnoserbski
Deutsch
sgjarb Buckel
sfuter z tejzki Dosenfutter
skóža Fell
sgótowy futer Fertigfutter
směso Fleisch
skócor Kater
skócka Katze
skóccyne źurka Katzenklappe
skóccyny rožk Katzenklo
skóccyny kórb koči korbik Katzenkorb
spazora Kralle
sdrapański bom, bom za drapanje Kratzbaum
smyš Maus
spaca, packa Pfote
swogon Schwanz
sgrajki Spielzeug
ssuchy futer Trockenfutter
wse myś (sich) putzen
wkusaś beißen
włapiś fangen
wparskaś fauchen
wgóniś jagen
wzalězć, łazyś klettern
wdrapaś kratzen
wlizaś lecken
wmjawcaś miauen
wcycaś (daś) säugen (lassen)
wkšajźu hyś, se mykaś schleichen
wwóstśiś schärfen
wgrajkaś, graś spielen
wskokaś springen
aslěpy blind
apógibny, lasny gelenkig
ašykowny geschickt
agłosnje laut
asćicha leise
acyste sauber
awótśe scharf
ašpicne spitz
atupe stumpf
agrajkate verspielt
aměke weich
aźiwy/a/e, źiwje byś wild, wild sein