Serbske šulske towaristwo z.t.
Licby
Dolnoserbski
Deutsch
sjaden, jadna, jadno Eins
sdwa, dwě Zwei
stśi, tśo Drei
sstyri Vier
spěś Fünf
sšesć Sechs
ssedym Sieben
swósym Acht
sźewjeś Neun
sźaseś Zehn
sjadnasćo Elf
sdwanasćo Zwölf
stśinasćo Dreizehn
sstyrnasćo Vierzehn
spěśnasćo Fünfzehn
sšesnasćo Sechzehn
ssedymnasćo Siebzehn
swósymnasćo Achtzehn
sźewjeśnasćo Neunzehn
sdwaźasća Zwanzig
wlicyś, rachnowaś rechnen
wkóstkowaś würfeln
wlicyś zählen
wpśirědowaś zuordnen
wwulicyś ausrechnen
wwótlicyś abzählen
awjele viel
amałowenig
Licby
Dolnoserbski
Deutsch
sjaden, jadna, jadno Eins
sdwa, dwě Zwei
stśi, tśo Drei
sstyri Vier
spěś Fünf
sšesć Sechs
ssedym Sieben
swósym Acht
sźewjeś Neun
sźaseś Zehn
sjadnasćo Elf
sdwanasćo Zwölf
stśinasćo Dreizehn
sstyrnasćo Vierzehn
spěśnasćo Fünfzehn
sšesnasćo Sechzehn
ssedymnasćo Siebzehn
swósymnasćo Achtzehn
sźewjeśnasćo Neunzehn
sdwaźasća Zwanzig
wlicyś, rachnowaś rechnen
wkóstkowaś würfeln
wlicyś zählen
wpśirědowaś zuordnen
wwulicyś ausrechnen
wwótlicyś abzählen
awjele viel
amałowenig