Serbske šulske towaristwo z.t.
Jatšy
Dolnoserbski
Deutsch
sjajo Ei
sbarwjenje jajow Eierfärben
smólowanje jajow Eierschmücken
sspośenje Fasten
snalěśe Frühling
snalětny kwětk Frühlingsblume
stšawa Gras
swuchac Hase
scerkwja Kirche
skórb Korb
sjatšowne jajo Osterei
sjatšowne zajtšo Ostermorgen
sjatšowny wogeń Osterfeuer
sjatšowny wuchac Osterhase
sjatšowne jagnje Osterlamm
sjatšowne gnězdko Osternest
słuka Wiese
wpómólowaś bemalen
wwoglědaś besuchen
wpaliś brennen
wbarwiś färben
wswěśiś feiern
wnamakaś finden
wmólowaś malen
wdariś schenken
wpytaś suchen
w(s)chowaś verstecken
apyšne bunt
aschowane versteckt
akulowaterund
Jatšy
Dolnoserbski
Deutsch
sjajo Ei
sbarwjenje jajow Eierfärben
smólowanje jajow Eierschmücken
sspośenje Fasten
snalěśe Frühling
snalětny kwětk Frühlingsblume
stšawa Gras
swuchac Hase
scerkwja Kirche
skórb Korb
sjatšowne jajo Osterei
sjatšowne zajtšo Ostermorgen
sjatšowny wogeń Osterfeuer
sjatšowny wuchac Osterhase
sjatšowne jagnje Osterlamm
sjatšowne gnězdko Osternest
słuka Wiese
wpómólowaś bemalen
wwoglědaś besuchen
wpaliś brennen
wbarwiś färben
wswěśiś feiern
wnamakaś finden
wmólowaś malen
wdariś schenken
wpytaś suchen
w(s)chowaś verstecken
apyšne bunt
aschowane versteckt
akulowaterund