Serbske šulske towaristwo z.t.
Mólowanje
Dolnoserbski
Deutsch
słopjeno Blatt
swołojnik Bleistift
sšćotka Borstenpinsel
sbarwik Buntstift
spóksywalna barwa Deckfarbe
spóksywalna běła barwa Deckweiß
stejza, tejzka Dose
sbarwa Farbe
sfilcowy pisak Filzstift
spalcowa barwa Fingerfarbe
spjerownik Füller
slapa, lapka Lappen
smólowański bjacharik, bjacharik za mólowanje Malbecher
smólowański kašćik, kašćik za mólowanje Malkasten
smólowański kitel / kitlik Malkittel
smuster Muster
spapjera Papier
sšćotka Pinsel
splakatowa barwa Plakatfarbe
sdrapak Radiergummi
sgubica Schwamm
stuba Tube
spódłóženje Unterlage
swóskowa mólowańska krida Wachsmalkreide
swóskowy mólowański pisak Wachsmalstift
swóda Wasser
swódowe sudobje, sudobje za wódu Wasserbehälter
swódna barwa Wasserfarbe
skresleński blok Zeichenblock
scasnikowa papjera Zeitungspapier
wnamólowaś anmalen, aufmalen
wwumólowaś ausmalen
wwumyś auswaschen
wwobmólowaś bemalen
wmacaś, zamócyś einweichen
w eintauchen ins Wasser nurkaś
wwóstajiś lassen
wmólowaś malen
wměšaś mischen
wsušyś trocknen
wsušyś, wusušyś trocknen lassen
wchrapaś tropfen
wpśemólowaś übermalen
amódry blau
abruny braun
apisany bunt
atłusty dick
agusty dickflüssig
aśamny dunkel
aśańki dünn
apśewidny durchsichtig
ažydki flüssig
ažołty gelb
azeleny grün
aswětły hell
alylowy, lylowaty lila
amokšy nass
acerwjeny rot
acarny schwarz
asuchy trocken
anjezežydšony, z wódu njezměšany unverdünnt
aběływeiß
Mólowanje
Dolnoserbski
Deutsch
słopjeno Blatt
swołojnik Bleistift
sšćotka Borstenpinsel
sbarwik Buntstift
spóksywalna barwa Deckfarbe
spóksywalna běła barwa Deckweiß
stejza, tejzka Dose
sbarwa Farbe
sfilcowy pisak Filzstift
spalcowa barwa Fingerfarbe
spjerownik Füller
slapa, lapka Lappen
smólowański bjacharik, bjacharik za mólowanje Malbecher
smólowański kašćik, kašćik za mólowanje Malkasten
smólowański kitel / kitlik Malkittel
smuster Muster
spapjera Papier
sšćotka Pinsel
splakatowa barwa Plakatfarbe
sdrapak Radiergummi
sgubica Schwamm
stuba Tube
spódłóženje Unterlage
swóskowa mólowańska krida Wachsmalkreide
swóskowy mólowański pisak Wachsmalstift
swóda Wasser
swódowe sudobje, sudobje za wódu Wasserbehälter
swódna barwa Wasserfarbe
skresleński blok Zeichenblock
scasnikowa papjera Zeitungspapier
wnamólowaś anmalen, aufmalen
wwumólowaś ausmalen
wwumyś auswaschen
wwobmólowaś bemalen
wmacaś, zamócyś einweichen
w eintauchen ins Wasser nurkaś
wwóstajiś lassen
wmólowaś malen
wměšaś mischen
wsušyś trocknen
wsušyś, wusušyś trocknen lassen
wchrapaś tropfen
wpśemólowaś übermalen
amódry blau
abruny braun
apisany bunt
atłusty dick
agusty dickflüssig
aśamny dunkel
aśańki dünn
apśewidny durchsichtig
ažydki flüssig
ažołty gelb
azeleny grün
aswětły hell
alylowy, lylowaty lila
amokšy nass
acerwjeny rot
acarny schwarz
asuchy trocken
anjezežydšony, z wódu njezměšany unverdünnt
aběływeiß