Serbske šulske towaristwo z.t.
Wótběg dnja
Dolnoserbski
Deutsch
sdopołdnjo Vormittag
sźeń Tag
short Hort
sgrajkanišćo Spielplatz
sschowanje słyńca Sonnenuntergang
skóńc tyźenja Wochenende
spóstola, póstolka Bett
snoc Nacht
sźiśownja Kindergarten
swótpołdnjo Nachmittag
społdnjo, połudnjo Mittag
szajtšo Morgen
sschadanje słyńca Sonnenaufgang
ssnědanje Frühstück
sšula Schule
styźeń Woche
swjacerja Abendessen
swjacor Abend, abends
swobjed Mittagessen
szubyZähne
wbuźiś wecken
wcesaś se kämmen
wcytaś lesen
wdo póstole hyś gehen (zu Bett)
wdušowaś duschen
wgraś, grajkaś se spielen
wjěsć essen
wsnědaś frühstücken
wwuspaś se ausschlafen
wspaś schlafen
wstanuś, stawaś aufstehen
wtelewiziju glědaś fernsehen
w rěšyś putzen (Räume u.ä.)
w cysćiś reinigen (Zähne u.ä.)
wmyś (se), wumyś (se) waschen
wwoblac se drastwu, se wobuś, wobuwaś (štrumpy, crjeje, rukawice) (sich) anziehen
wzeblac se drastwu, zeblekaś se drastwu, rozuś, rozuwaś (štrumpy, crjeje, rukawice) (sich) ausziehen
wwótcuśeś aufwachen
wmyś se, wumyś se (sich) waschen
adopołdnja vormittags
adypkowny, -a, -e pünktlich
amucny, -a, -e müde
anjedypkowny, -a, -e unpünktlich
awótpołdnja nachmittags
apózdźe spät
apołdnjo mittags
azajtša morgens
a(w) nocy nachts
azawcasny, -a, -erechtzeitig
awjacor abends
awednjo am Tage
arano früh
Wótběg dnja
Dolnoserbski
Deutsch
sdopołdnjo Vormittag
sźeń Tag
short Hort
sgrajkanišćo Spielplatz
sschowanje słyńca Sonnenuntergang
skóńc tyźenja Wochenende
spóstola, póstolka Bett
snoc Nacht
sźiśownja Kindergarten
swótpołdnjo Nachmittag
społdnjo, połudnjo Mittag
szajtšo Morgen
sschadanje słyńca Sonnenaufgang
ssnědanje Frühstück
sšula Schule
styźeń Woche
swjacerja Abendessen
swjacor Abend, abends
swobjed Mittagessen
szubyZähne
wbuźiś wecken
wcesaś se kämmen
wcytaś lesen
wdo póstole hyś gehen (zu Bett)
wdušowaś duschen
wgraś, grajkaś se spielen
wjěsć essen
wsnědaś frühstücken
wwuspaś se ausschlafen
wspaś schlafen
wstanuś, stawaś aufstehen
wtelewiziju glědaś fernsehen
w rěšyś putzen (Räume u.ä.)
w cysćiś reinigen (Zähne u.ä.)
wmyś (se), wumyś (se) waschen
wwoblac se drastwu, se wobuś, wobuwaś (štrumpy, crjeje, rukawice) (sich) anziehen
wzeblac se drastwu, zeblekaś se drastwu, rozuś, rozuwaś (štrumpy, crjeje, rukawice) (sich) ausziehen
wwótcuśeś aufwachen
wmyś se, wumyś se (sich) waschen
adopołdnja vormittags
adypkowny, -a, -e pünktlich
amucny, -a, -e müde
anjedypkowny, -a, -e unpünktlich
awótpołdnja nachmittags
apózdźe spät
apołdnjo mittags
azajtša morgens
a(w) nocy nachts
azawcasny, -a, -erechtzeitig
awjacor abends
awednjo am Tage
arano früh