Serbske šulske towaristwo z.t.
Wuchac

download na kóńcu teksta

Wuchac


melodija a tekst: z ludu

wobźěłanje: Oksana Weingardt


Wuchac gryžo, wuchac gryžo

naše rědne kwětaški.

Wuklatśajśo, wuklatśajśo

jogo z našej' zagrodki!