Serbske šulske towaristwo z.t.
Swójba
Dolnoserbski
Deutsch
sadoptěrowane góle, pśiwzete góle Adoptivkind
sstarstwo Alter
sVerwandte(r): swójźbny, -a Angehörige
sbaby, góletko Baby
szakopowanje Beerdigung
szakopowanje Bestattung
sznaty, -a Bekannte(r)
swoglěd Besuch
snjewjesta Braut
snawóžeń Bräutigam
snjewjesćinski pórik Brautpaar
sbratš Bruder
sśeśko Cousin
sśeśenica Cousine
smanźelstwo Ehe
szašulowanje Einschulung
smanźelska Ehefrau
smanźelski Ehemann
smanźelskej Ehepaar
sstarjejšej, starjejše Eltern
ssyna syn, źowki syn Enkel
ssyna źowka, źowki źowka Enkelin
sźiśiźiśe Einzelkind
sdorosćony, -a Erwachsene
swótkubłanje Erziehung
sderbstwo Erbschaft
sfirmowanje Firmung
sfamilija Familie
sfamilijowy swěźeń Familienfest
sfamilijowe foto Familienfoto
sfamilijowe mě Familienname
sžeńska Frau
spśijaśel Freund
spśijaśelka Freundin
swjelika familija Großfamilie
sstarka, stara mama Großmutter
sstarki, stary nan Großvater
spórod Geburt
srow Grab
snarodny źeń Geburtstag
swopismo naroźenja Geburtsurkunde
sgeneracija Generation
sbratš a sotša, bratš zeGeschwister
smłoźina Jugend
społbratš Halbbruder
społsotša Halbschwester
sswajźba Hochzeit
sstyskanje za domom Heimweh
smłodostny, -a Jugendlicher, Jugendliche
sgólc Junge
sgóleKind
smała familija Kleinfamilie
sźiśetstwo Kindheit
sgóletko Kleinkind
sPrědna swěta komunija Heilige Erstkommunion
scerkwja Kirche
skonfirmacija, górjejbranje Konfirmation
sźowćo Mädchen
skmótš Patenonkel
skmótša Patentante
smuž, muski Mann
scłowjek, luź Mensch
smama, maś Mutter
smjeniny Namenstag
ssused Nachbar
ssusedka Nachbarin
s(brüderlicherseits, schwesterlicherseits), bratša syn, sotše syn Neffe
s(brüderlicherseits, schwesterlicherseits), bratša źowka, sotše źowka Nichte
sstarka, stara mama Oma
swujk Onkel
sstarki, stary nan Opa
sśeśeńske góle(tko) Säugling
srozwěrownje, źělenje manźelstwa Scheidung
sswak, sotśiny muski Schwager
sswakowka, bratšowa žeńska Schwägerin
spśichodna mama Schwiegermutter
spśichodny nan Schwiegervater
ssotša Schwester
ssyn Sohn
spśirodna mama Stiefmutter
spśirodne góle Schulkind
spśirodny nan Stiefvater
sdupjenjeTaufe, das Tauffest
sśota Tante
ssmjerś Tod
sžałowanje Trauer
swěrowanje Trauung
sźowka Tochter
smama tśeśego naroda Urgroßmutter
snan tśeśego naroda Urgroßvater
snan Vater
szlubjenje Verlobung
s enge: swójźba entfernte: pśiswójźba Verwandtschaft
ssyrota, syrotka Waise
spśedmě Vorname
swudowa Witwe
swudojc Witwer
sdwójnik Zwilling
sswěźeń zašulowanja Einschulungsfeier
smłoźinski cas Jugendzeit
wadoptěrowaś, pśiwześ adoptieren
wzakopowaś beerdigen
wnaroźony, -a, -e geboren
wwoglědaś, woglědowaś komu besuchen
wgroniś komu heißen
wderbnuś erben
wwótkubłaś erziehen
wženiś se heiraten
wlubowaś lieben
wswěśiś feiern
wpowědaś sprechen
wwaźiś se streiten
wwumrěś sterben
w(se) dupiś daś (sich) taufen lassen
w(se) źěliś (sich) trennen
wse staraś (sich) kümmern
wse waźiś (sich) streiten
wse znjasć (sich) vertragen
wse wujadnaś / zjadnaś (sich) versöhnen
wbydliś wohnen
wtroštowaś trösten
wse waźiś zanken
wgromaźe žywy, -a, -e byś zusammenleben
wse naroźiś geboren werden
wpóroźiś gebären
wse rozwěrowaś / źěliś daś sich scheiden lassen
wse dupiś daś sich taufen lassen
wswajźbu swěśiś Hochzeit feiern
asam wótkubłujucy, -a, -e alleinerziehend
adorosćony, -a, -e erwachsen
astary, -a, -e alt
arozwěrowany, -a, źělony, -a geschieden
awjeliki, -a, -e groß
anjewóženjony, -a, -e ledig
abźeze źiśi kinderlos
az wjele źiśimy kinderreich
amłody, -a, -e jung
apśiswójźbny, -a verwandt
awóženjony, -a, -e verheiratet
azwudowjony, -a verwitwet
azlubjeny, -a, -e verlobt
awósyrośony, -a, -everwaist
Swójba
Dolnoserbski
Deutsch
sadoptěrowane góle, pśiwzete góle Adoptivkind
sstarstwo Alter
sVerwandte(r): swójźbny, -a Angehörige
sbaby, góletko Baby
szakopowanje Beerdigung
szakopowanje Bestattung
sznaty, -a Bekannte(r)
swoglěd Besuch
snjewjesta Braut
snawóžeń Bräutigam
snjewjesćinski pórik Brautpaar
sbratš Bruder
sśeśko Cousin
sśeśenica Cousine
smanźelstwo Ehe
szašulowanje Einschulung
smanźelska Ehefrau
smanźelski Ehemann
smanźelskej Ehepaar
sstarjejšej, starjejše Eltern
ssyna syn, źowki syn Enkel
ssyna źowka, źowki źowka Enkelin
sźiśiźiśe Einzelkind
sdorosćony, -a Erwachsene
swótkubłanje Erziehung
sderbstwo Erbschaft
sfirmowanje Firmung
sfamilija Familie
sfamilijowy swěźeń Familienfest
sfamilijowe foto Familienfoto
sfamilijowe mě Familienname
sžeńska Frau
spśijaśel Freund
spśijaśelka Freundin
swjelika familija Großfamilie
sstarka, stara mama Großmutter
sstarki, stary nan Großvater
spórod Geburt
srow Grab
snarodny źeń Geburtstag
swopismo naroźenja Geburtsurkunde
sgeneracija Generation
sbratš a sotša, bratš zeGeschwister
smłoźina Jugend
społbratš Halbbruder
społsotša Halbschwester
sswajźba Hochzeit
sstyskanje za domom Heimweh
smłodostny, -a Jugendlicher, Jugendliche
sgólc Junge
sgóleKind
smała familija Kleinfamilie
sźiśetstwo Kindheit
sgóletko Kleinkind
sPrědna swěta komunija Heilige Erstkommunion
scerkwja Kirche
skonfirmacija, górjejbranje Konfirmation
sźowćo Mädchen
skmótš Patenonkel
skmótša Patentante
smuž, muski Mann
scłowjek, luź Mensch
smama, maś Mutter
smjeniny Namenstag
ssused Nachbar
ssusedka Nachbarin
s(brüderlicherseits, schwesterlicherseits), bratša syn, sotše syn Neffe
s(brüderlicherseits, schwesterlicherseits), bratša źowka, sotše źowka Nichte
sstarka, stara mama Oma
swujk Onkel
sstarki, stary nan Opa
sśeśeńske góle(tko) Säugling
srozwěrownje, źělenje manźelstwa Scheidung
sswak, sotśiny muski Schwager
sswakowka, bratšowa žeńska Schwägerin
spśichodna mama Schwiegermutter
spśichodny nan Schwiegervater
ssotša Schwester
ssyn Sohn
spśirodna mama Stiefmutter
spśirodne góle Schulkind
spśirodny nan Stiefvater
sdupjenjeTaufe, das Tauffest
sśota Tante
ssmjerś Tod
sžałowanje Trauer
swěrowanje Trauung
sźowka Tochter
smama tśeśego naroda Urgroßmutter
snan tśeśego naroda Urgroßvater
snan Vater
szlubjenje Verlobung
s enge: swójźba entfernte: pśiswójźba Verwandtschaft
ssyrota, syrotka Waise
spśedmě Vorname
swudowa Witwe
swudojc Witwer
sdwójnik Zwilling
sswěźeń zašulowanja Einschulungsfeier
smłoźinski cas Jugendzeit
wadoptěrowaś, pśiwześ adoptieren
wzakopowaś beerdigen
wnaroźony, -a, -e geboren
wwoglědaś, woglědowaś komu besuchen
wgroniś komu heißen
wderbnuś erben
wwótkubłaś erziehen
wženiś se heiraten
wlubowaś lieben
wswěśiś feiern
wpowědaś sprechen
wwaźiś se streiten
wwumrěś sterben
w(se) dupiś daś (sich) taufen lassen
w(se) źěliś (sich) trennen
wse staraś (sich) kümmern
wse waźiś (sich) streiten
wse znjasć (sich) vertragen
wse wujadnaś / zjadnaś (sich) versöhnen
wbydliś wohnen
wtroštowaś trösten
wse waźiś zanken
wgromaźe žywy, -a, -e byś zusammenleben
wse naroźiś geboren werden
wpóroźiś gebären
wse rozwěrowaś / źěliś daś sich scheiden lassen
wse dupiś daś sich taufen lassen
wswajźbu swěśiś Hochzeit feiern
asam wótkubłujucy, -a, -e alleinerziehend
adorosćony, -a, -e erwachsen
astary, -a, -e alt
arozwěrowany, -a, źělony, -a geschieden
awjeliki, -a, -e groß
anjewóženjony, -a, -e ledig
abźeze źiśi kinderlos
az wjele źiśimy kinderreich
amłody, -a, -e jung
apśiswójźbny, -a verwandt
awóženjony, -a, -e verheiratet
azwudowjony, -a verwitwet
azlubjeny, -a, -e verlobt
awósyrośony, -a, -everwaist