Serbske šulske towaristwo z.t.
Kólebańka

download na kóńcu teksta

Kólebańka


tekst: Jan Radyserb-Wjela

melodija: M. Čornak

wobźěłanje: Matthias Kießling

transkripcija za klawěr: Oksana Weingardt


Hympaj, hympaj, kónika.

Kóń za wowsom póžeda.

Daj tom' kónjoju dosć wowsa,

pótom hympa lěpjej gólca.

Hympaj hympaj hum,

hympaj hympaj hum.


spiwy ze zwěrjetami
wšykne materialije na jadno póglědnjenje
spiwy we wšednych situacijach
spiwy za cowanje a bajkowe spiwy
spiwy za wšykno, coš jo w pśiroźe
spiwy za situacije w lětnych casach
spiwy ze zwěrjetami
spiwy za cowanje a bajkowe spiwy
spiwy za wšykno, coš jo w pśiroźe
Kólebańka

download na kóńcu teksta

Kólebańka


tekst: Jan Radyserb-Wjela

melodija: M. Čornak

wobźěłanje: Matthias Kießling

transkripcija za klawěr: Oksana Weingardt


Hympaj, hympaj, kónika.

Kóń za wowsom póžeda.

Daj tom' kónjoju dosć wowsa,

pótom hympa lěpjej gólca.

Hympaj hympaj hum,

hympaj hympaj hum.


spiwy ze zwěrjetami