Serbske šulske towaristwo z.t.
Barwiki su pisane

Materialije

barwiki we wšakorakich barwach


Pśigótowanje

žedno


Pśewjeźenje

Toś to graśe jo za źiśi wupominanje (Herausforderung), dokulaž njemuse jano derje pśisłuchaś, ale teke to słyšane do pšaweje cynitosći (Tätigkeit) pśetwóriś.

Wšykne źiśi sejźe wokoło blida a klapju z pokazowarjom (Zeigefinger) na blido. Wótkubłaŕ/ka pokazujo jaden barwik a groni: Barwik jo cerwjeny. Jo-lic wugronjenje pśitrjefijo, scyniju (legen) wše źiśi swójej ruce malsnje rowno na blido. Gaž jo wugronjenje wopaki, schowaju wšykne swójej ruce pód blidom. Gaž pak wołaśo: Wše barwiki su pisane!, zwignu wšykne swójej ruce do wusoka. Pó chylce pśewzejo jadno góle rolu wjednika graśa.

Warianta

Kužde góle, kenž wopaki reagěrujo, graśe spušćijo.

koncentracija a spomnjeśe
wšykne materialije na jadno póglědnjenje
pśedsłowo
baslenje a twórjenje
drobna motorika
koncentracija a spomnjeśe
matematiske pśedchadne znajobnosći
pógibowanje
póznawanje
rěc
Barwiki su pisane

Materialije

barwiki we wšakorakich barwach


Pśigótowanje

žedno


Pśewjeźenje

Toś to graśe jo za źiśi wupominanje (Herausforderung), dokulaž njemuse jano derje pśisłuchaś, ale teke to słyšane do pšaweje cynitosći (Tätigkeit) pśetwóriś.

Wšykne źiśi sejźe wokoło blida a klapju z pokazowarjom (Zeigefinger) na blido. Wótkubłaŕ/ka pokazujo jaden barwik a groni: Barwik jo cerwjeny. Jo-lic wugronjenje pśitrjefijo, scyniju (legen) wše źiśi swójej ruce malsnje rowno na blido. Gaž jo wugronjenje wopaki, schowaju wšykne swójej ruce pód blidom. Gaž pak wołaśo: Wše barwiki su pisane!, zwignu wšykne swójej ruce do wusoka. Pó chylce pśewzejo jadno góle rolu wjednika graśa.

Warianta

Kužde góle, kenž wopaki reagěrujo, graśe spušćijo.

koncentracija a spomnjeśe